null

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Irena Stanek
tel.: 22 443 72 90
faks: 22 443 72 91
mail: ursynow.wom@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą klientów w zakresie przyjmowania wniosków, skarg, petycji i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawanie dokumentów;
  2. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi klientów oraz ich wdrażanie;
  3. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem kancelarii ogólnej Urzędu Dzielnicy;
  4. obsługa zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz przyjmowanie opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy, jako II linia wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
  5. wprowadzanie do systemu informatycznego treści kart do głosowania złożonych przez mieszkańców do budżetu partycypacyjnego w wyznaczonych punktach oraz otrzymanych drogą korespondencyjną.