null

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Naczelnik Piotr Nietz
tel.: 022 443 72 73, 443 72 78, 443 72 75

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:
  1. inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wychowania fizycznego i sportu szkolnego przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
  2. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Dzielnicy;
  3. tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych;Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną m.st. Warszawy - Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji.