null

Wydział Zamówień Publicznych Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Zamówień Publicznych Dzielnicy Ursynów

Naczelnik Joanna Gawlik
tel.: 22 443 73 31
faks: 22 443 73 32
mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy należy w szczególności:

 1. zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 2. sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 3. nadzór nad procesem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 6. gromadzenie informacji o postępowaniach przygotowywanych i przeprowadzanych w ramach procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 7. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 8. opracowywanie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej zakresu działania Wydziału;
 9. reprezentacja Dzielnicy Ursynów w postępowaniach odwoławczych w Urzędzie Zamówień Publicznych;
 10. wykonywanie zadań w zakresie budowania i prowadzenia bazy danych o zamówieniach publicznych w m.st. Warszawa;
 11. opracowywanie projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 12. współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie sprawozdań i raportów z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 13. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w Urzędzie Dzielnicy.