null

Wykaz nr 1/2015 dot. dzierżawy gruntu przy ul. Bacewiczówny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102 z 2010 r.  poz. 651, z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Bacewiczówny  została przeznaczona do wydzierżawienia.

Załączniki: