null

Wykaz nr 1/P/2023 o przeznaczeniu do łącznej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych przy ul. Stefana Szolc – Rogozińskiego 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), że lokale użytkowe nr 6 i 7 usytuowane w budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Stefana Szolc – Rogozińskiego 1, stanowiące własność m.st. Warszawy, zostały przeznaczone do łącznej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Adres lokali: ul. Stefana Szolc – Rogozińskiego 1

Nr księgi wieczystej: WA5M/00465935/2

Oznaczenie w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów: dz. ew. nr 4/38 w obrębie 1-10-27

Powierzchnia działki: 3478 m2

  1. Lokal nr 6

Udział w nieruchomości wspólnej związany z lokalem:  105333/369013

Powierzchnia użytkowa lokalu: 1053,33 m2

Usytuowanie lokalu: parter i 1. piętro

Opis lokalu: lokal składa się 22 pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych oraz sanitarnych, 2 klatek schodowych oraz ciągów komunikacyjnych. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację.

Stan techniczny lokalu: lokal w niskim stanie technicznym i o niskim standardzie wykończenia.

  1. Lokal nr 7

Udział w nieruchomości wspólnej związany z lokalem:  69090/369013

Powierzchnia użytkowa lokalu: 690,90 m2

Usytuowanie lokalu: parter i 1. piętro

Opis lokalu: zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną dla lokalu, składa się z 2 pomieszczeń administracyjnych, 20 pomieszczeń biurowych, 4 pomieszczeń gospodarczych, 1 socjalnego, 1 sali konferencyjnej, 4 sanitarnych, 1 pomieszczenia technicznego, oraz 8 ciągów komunikacyjnych,
2 klatek schodowych i 1 szybu windy. Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni użytkowej 41,98 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację.

Stan techniczny lokalu: lokal w niskim stanie technicznym i o niskim standardzie wykończenia.

Przeznaczenie nieruchomości: teren nieruchomości nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego


Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości: 14 500 000,00 zł; cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT); sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Termin zapłaty ceny nabycia lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu: nie później niż
na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu (wnioski można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61).

 

załącznik nr 1 do uchwały nr 1661/2023 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 22 lutego 2023 r.