null

Wykaz nr 11/2015 dot.: dzierżawy gruntu przy ul. Kłobuckiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że  nieruchomość przy ul. Kłobuckiej została przeznaczona do wydzierżawienia.

Załączniki: