null

Wykaz nr 44/2014 dot.: dzierżawy gruntu w rejonie budynku przy ul. Pietraszewicza "Lota" 5

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z póź. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w rejonie budynku przy ul. Pietraszewicza „Lota” 5 została przeznaczona do wydzierżawienia.

Załączniki: