null

Wykaz nr 48/2014 dot.: dzierżawy udziału w nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 12

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z póź. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w przy ul. Leśnej 12 została przeznaczona do wydzierżawienia.

Załączniki: