null

Wykaz nr GK-D-XII-54/2015 dot.: dzierżawy gruntu przy ul. Rosoła 13

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2015r. 782 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Rosoła 13 została przeznaczona do wydzierżawienia.

Załączniki: