null

Wykaz Nr UD-XII-WGN-74/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz dot.: nieruchomość gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Stefana Szolc – Rogozińskiego 15 i 17.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 i poz. 1113) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości,
że nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Stefana Szolc – Rogozińskiego 15 i 17 przeznaczona została do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” na podstawie art. 208 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz obciążeniem tej nieruchomości służebnością gruntową przejścia i przejazdu.

Wykaz został zamieszczony w BIP m.st. Warszawy oraz wywieszony na okres 21 dni w ETO (Elektroniczna Tablica Ogłoszeń m. st. Warszawy). 

Treść wykazu