null

Wyniki oceny projektów z budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

​​​​​​​Znamy wyniki weryfikacji pomysłów mieszkańców zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Do głosowania dopuszczono 60 pomysłów. Nie jest to jednak ostateczna liczba, ponieważ projektodawcy mogą się jeszcze odwołać do 11 maja. Głosowanie odbędzie się w drugiej połowie czerwca.

Do ursynowskiego budżetu obywatelskiego na 2024 rok zgłoszono 97 pomysłów. Ze względu na zakres projektów 2 zmieniło poziom na ogólnomiejski, 5 wycofali autorzy w trakcie oceny merytorycznej. Weryfikacja została podzielona między Urząd Dzielnicy Ursynów, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego.

Merytorycznie Urząd Dzielnicy Ursynów ocenił 61 pomysłów (44 pozytywnie i 17 negatywnie). Jednostki miejskie zweryfikowały w sumie 29 wniosków (16 pozytywnie 16 i 13 negatywnie).

Przyczynami negatywnej oceny były m.in.: brak tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (grunty spółdzielni mieszkaniowych), roszczenia, brak możliwości realizacji w trakcje jednego roku, kolizja z innymi przedsięwzięciami, koszt projektu przewyższający dopuszczaliby limit, czy brak zgodny jednostek opiniujących.  

Ze wszystkimi projektami można się zapoznać na stronie

Od negatywnie ocenionych projektów projektodawcom przysługuje prawo odwołania. Można to zrobić od 4 do 11 maja 2023 r. na dwa sposoby:

  1. Elektronicznie - logując się na swoje konto na stronie: bo.um.warszawa.pl
  2. papierowo - w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (metro Imielin)

Informacja o wyniku ponownej oceny zostanie przekazana projektodawcom najpóźniej do 31 maja 2023 roku. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

Odwołanie do Prezydenta m.st. Warszawy powinno zawierać:

  • imię i nazwisko projektodawcy
  • numer i tytuł projektu
  • wskazanie zastrzeżeń
  • uzasadnienie
  • podpis (w przypadku odwołania papierowego).

Uwaga! Odwołania złożone poza terminem lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dostępne na stronie budżetu obywatelskiego.