null

Wystawa poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Władysław Teofil Bartoszewski przemawia na wystawie poświęconej swojemu Ojcu i wielkiemu patriocie – Władysławowi Bartoszewskiemu. W tle fragmenty wystawy plenerowej pt.: ,,Warto być przyzwoitym”.
Wystawa poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu | Autor: UD Ursynów

„Warto być przyzwoitym” – to najbardziej znane credo Władysława Bartoszewskiego. Wernisaż wystawy o takim tytule rozpoczął obchody Inauguracji Roku Kulturalnego 2022/2023. Jest poświęcona osobie wielkiego patrioty w 100. rocznicę jego urodzin.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składając hołd wielkiemu patriocie, uznając jego credo za istotne dla Polaków angażujących się w pracę na rzecz przyszłości demokratycznej Rzeczypospolitej ustanowił 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego.

Na wernisażu burmistrz Ursynowa Robert Kempa powitał gości i podziękował im za przybycie, w tym przede wszystkim posłowi Teofilowi Bartoszewskiemu, synowi Władysława Bartoszewskiego oraz p. senator Barbarze Borys – Damięckiej. W wystąpieniu wspominał niektóre znane sentencje profesora, a jako jego najbardziej ulubione wskazał „jeśli ktoś urodził się człowiekiem, to łatwiej mu dalej być człowiekiem, niż zostać świnią”.

Senator Barbara Borys – Damięcka z satysfakcją zaznaczyła, że wystawa jest plenerowa i chciałaby, żeby jak najwięcej mieszkańców ją zwiedziło. Wspominając swoje osobiste związki z prof. Bartoszewskim powiedziała: „zawsze od pana profesora dostawałam listy przed rozpoczęciem kolejnej kadencji, że wierzy we mnie, że ma do mnie wielkie zaufanie, że liczy na mnie i gratuluje (....). To mi dodawało zawsze dużo otuchy”.

Teofil Bartoszewski podziękował Radzie Dzielnicy i burmistrzowi R. Kempie. Powiedział m.in., że „jest kilka wystaw poświęconych ojcu, ale dzielnica wykazała się dużą inwencją (....), że ta jest zupełnie inna (...). Jest bardzo dobra, ponieważ oddaje takie właśnie rozmaite powiedzenia ojca, które są niestety słuszne. Mnie to boli, że te powiedzenia są słuszne, bo jak ja patrzę na to, co tutaj za nami jest (...). Największym problemem Polski jest zły stosunek do samego siebie, podejrzliwość, kłótliwość, swarliwość, nienawiść , kompleksy, brak pewności siebie i negatywny stosunek do własnej historii (...).Ojciec miał świetne poczucie humoru i jak o sobie mówił - był umiarkowanym optymistą”. Poseł T. Bartoszewski ucieszył się też, że wystawa jest w plenerze,  i że „ludzie chodzą i oglądają, i może coś im do głowy przyjdzie po przeczytaniu, coś zapamiętają i się do tego zastosują”.

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Był pisarzem, historykiem, dziennikarzem, wykładowcą akademickim oraz działaczem społecznym. W czasie II wojny światowej był więźniem Auschwitz, a także żołnierzem AK w stopniu podporucznika. Uczestniczył w pracach Delegatury Rządu oraz Tajnej Radzie Pomocy Żydom zwanej „Żegotą”. W kwietniu 1943 r. współorganizował pomoc dla uczestników powstania w getcie warszawskim. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był dwukrotnie aresztowany pod fałszywym zarzutem szpiegostwa. W latach 80. został internowany.

Władysław Bartoszewski był dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych, był także ambasadorem RP w Austrii, przewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Ponadto był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Orła Białego za pomoc udzielaną Żydom w trakcie wojny. Nadany został mu tytuł Honorowego Obywatela państwa Izrael, wyróżniony został medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Władysław Bartoszewski zmarł 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Wystawę (16 plansz) można oglądać przed Urzędem Dzielnicy Ursynów, od strony al. KEN do 14 października.

Władysław Teofil Bartoszewski przemawia na wystawie poświęconej swojemu Ojcu i wielkiemu patriocie – Władysławowi Bartoszewskiemu. W tle fragmenty wystawy plenerowej pt.: ,,Warto być przyzwoitym”.
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Wystawa plenerowa ustawiona przed Urzędem Dzielnicy Ursynów pod tytułem ,,Warto być przyzwoitym’’ przedstawiająca wizerunek, cytaty oraz historię życia Władysława Bartoszewskiego. W tle mieszkańcy Ursynowa zwiedzający wystawę oraz aleja Komisji Edukacji Narodowej.
Senator Barbara Borys Damięcka, Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa oraz Poseł Władysław Teofil Bartoszewski na otwarciu wystawy plenerowej zatytułowanej ,,Warto być przyzwoitym’’ poświęconej życiu wielkiego patrioty Władysława Bartoszewskiego. W tle fragmenty wystawy oraz ławeczki przed Urzędem Dzielnicy Ursynów.
Poseł Władysław Teofil Bartoszewski przemawia na uroczystym otwarciu wystawy pt.: ,,Warto być przyzwoitym’’ poświęconej jego Ojcu - wielkiemu patriocie Władysławowi Bartoszewskiemu w 100. rocznicę jego urodzin. Posłowi towarzyszą Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Patryk Matejka oraz Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa. W tle fragmenty wystawy.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał Patryk Matejka, Poseł Władysław Teofil Bartoszewski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa podczas obchodów Inauguracji Roku Kulturalnego 2022/2023 na Ursynowie. W tle ławeczki przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i drzewa.
Fragment wystawy poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu pt.: ,,Warto być przyzwoitym’’ przedstawiający jego wizerunek oraz cytaty jego autorstwa. W tle drzewa rosnące przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
Goście wystawy plenerowej pt.: ,,Warto być przyzwoitym’’ podziwiają jej plansze wystawione przed Urzędem Dzielnicy Ursynów od strony al. KEN 61. W tle część budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Burmistrz Ursynowa Robert Kempa wraz z gośćmi – posłem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, Senator Barbarą Borys Damięcką oraz pozostałymi gośćmi plenerowej wystawy pt.: ,,Warto być przyzwoitym’’ poświęconej życiu Władysława Bartoszewskiego, stoją na tle Urzędu Dzielnicy Ursynów.