Wydarzenie

null

XLI Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
18.01.2022 18:00 - 18.01.2022 20:00
Aleja Komisji Edukacji Narodowej, jadące samochody, spacerujący przechodnie chodnikiem, po lewej stronie Urząd Dzielnicy Ursynów
Autor: UD Ursynów

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz.18.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w XLI sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz.18.00.

Link do sesji   https://transmisja.esesja.pl/ursynow

W związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn.zm.) sesja odbędzie się  w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad sesji  przesyłam w załączeniu, a materiały są dostępne na stronie internetowej www.ursynow.esesja.pl lub www.bip.warszawa.pl 

Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy

Michał Matejka

 

PORZĄDEK OBRAD
XLI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 18.01.2022 r., godz. 18.00, 
w zdalnym trybie obradowania

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 14.12.2021r.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Parku Polskich Wynalazców 
  4. Informacja Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na temat dodatkowych środków wprowadzonych do budżetu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 
  5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
     

Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 
Michał Matejka