Wydarzenie

null

XVI Sesja Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
25.02.2020 18:00 - 25.02.2020 18:30
Urząd Dzielnicy Ursynów, sala im. J. U. Niemcewicza

PORZĄDEK OBRAD XVI Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 25 lutego 2020 r., godz. 18.00, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza

______________________________________________________________

1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 03.12.2019 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 527 z dnia 12 lutego 2020 r. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 528 z dnia 12 lutego 2020 r. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 531 z dnia 12 lutego 2020 r. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 533 z dnia 12 lutego 2020 r. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 534 z dnia 12 lutego 2020 r. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 537 z dnia 18 lutego 2020 r. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 539 z dnia 18 lutego 2020 r. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. (ul. Fortepianowa) 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. (Trakt Leśny) 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 18. Rozpatrzenie stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.  

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy

Michał Matejka

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap