Wydarzenie

null

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Ursynów - w zdalnym trybie obradowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
28.04.2020 18:00 - 28.04.2020 18:30

Zapraszamy na XVIII Sesję Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu  28.04.2020 r., godz. 18.00 w zdalnym trybie obradowania. Jednocześnie w trakcie obrad mieszkańcy mogą zgłaszać mailowo pytania dotyczące projektów uchwał zawartych w porządku obrad na adres mailowy:  ursynow.zor@um.warszawa.pl

PORZĄDEK OBRAD XVIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu  28.04.2020 r., godz. 18.00, w zdalnym trybie obradowania

  

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 25.02.2020 r.i 10.03.2020 r.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Mewy). 
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Pliszki).         
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ul. Świstunki).
  6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 

 Przewodniczący

Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy

 Michał Matejka