Wydarzenie

null

XXIII Sesja Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zdalnym trybie obradowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20.10.2020 18:00 - 20.10.2020 18:30

PORZĄDEK OBRAD XXIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu  20.10.2020 r., godz. 18.00, w zdalnym trybie obradowania 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad : XXI i XXII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 25.08.2020 r. i 14.09.2020 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  741 z dnia 30 września 2020 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  747 z dnia 13 października 2020 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  748 z dnia  13 paździenika 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  750 z dnia 13 paździenika 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  752 z dnia  13  paździenika 2020 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej "Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 r.”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczj do Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia i nadania statutu instutucji kultury pod nazwą Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”.
 11. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie budowy parku linearnego (Parku) nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).
 12. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POW na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła).
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
   

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 

 Michał Matejka