Wydarzenie

null

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
16.02.2021 18:00 - 16.02.2021 18:30
w zdalnym trybie obradowania
PORZĄDEK OBRAD XXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 16.02.2021 r., godz. 18.00, w zdalnym trybie obradowania Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube:  https://youtu.be/awT-mujoqjA Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 26.01.2021 r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 858 z dnia 8 lutego 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 859 z dnia 8 lutego 2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 860 z dnia 8 lutego 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 861 z dnia 8 lutego 2021 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 865 z dnia 9 lutego 2021 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 866 z dnia 9 lutego 2021 r.
 9. Informacja Burmistrza na temat planowanych przez Zarząd Dzielnicy inwestycji.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmian w uchwale nr III/8/2018 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ich nazw, zadań i składów osobowych .
 12. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie modernizacji i poprawy bezpieczeństwa ulicy Karczunkowskiej
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
  Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy Michał Matejka   Porządek obrad sesji  przesyłam w załączeniu, a materiały są dostępne na stronie internetowej www.ursynow.esesja.pl lub www.bip.warszawa.pl Urzędy Dzielnic: Ursynów Rada Dzielnicy Sesje.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap