null

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.11.2021 18:00 - 23.11.2021 21:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz.18.00. 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz.18.00. 
W związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn.zm.) sesja odbędzie się  w zdalnym trybie obradowania. 

link do sesji  https://transmisja.esesja.pl/ursynow

Porządek obrad sesji  przesyłam w załączeniu, a materiały są dostępne na stronie internetowej www.ursynow.esesja.pl lub www.bip.warszawa.pl Urzędy dzielnic Ursynów Rada Dzielnicy          
Sesje.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
m .st. Warszawy
Michał Matejka


                                                                                                 
PORZĄDEK OBRAD
XXXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 23.11.2021 r., godz. 18.00, 
w zdalnym trybie obradowania

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVII  i XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21.09.2021 r. i 12.10.2021 r. 
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1165  z dnia 12 listopada 2021 r. 
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1166  z dnia 12 listopada 2021 r. 
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1169  z dnia 16 listopada 2021 r. 
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zmiany w składach osobowych komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie skargi  Pana … na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 399 przy ul. Zaruby 7 w Warszawie 
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie skargi  Pana … na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 399 przy ul. Zaruby 7 w Warszawie 
  9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ursynów m .st. Warszawy
Michał Matejka