null

Zabezpieczenie Folwarku Moczydło

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie fragment budynku stajni z czerwonej cegły, obrośnięty roślinnością- ujęcie z boku

Budynek zabytkowej stajni, położony u zbiegu ulic Gminnej i Moczydłowskiej od 2019 roku jest zabytkiem chronionym prawem. Obecny stan zabudowań wymaga podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków, dlatego dzielnica ogłosiła przetarg na prace remontowe. Polegają one przede wszystkim na zadaszeniu budynku. Szacowany koszt to ok. 280 tys. zł.

Zaplanowane działania to pierwszy etap, który ma zabezpieczyć budynek. Po zakończeniu remontu dzielnica podejmie analizę dotyczącą przeznaczenia budynku i dalszych inwestycji. Obecnie budynek jest ogrodzony, co ma zapewnić bezpieczeństwo i jednocześnie zapobiec potencjalnej dewastacji zabudowań.


- Ten historyczny budynek to element naszego dziedzictwa. Zależy mi na tym, aby nie popadł w ruinę. Liczę na to, że szybko znajdziemy wykonawcę prac remontowych, które zostaną wykonane wg. wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

O budynku

Folwarku Moczydło został wpisany do rejestru zabytków Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 572/2019 z dnia 31.10.2019 r. To miejsce to pozostałości po stajniach z XIX wieku. Budynek zajmuje powierzchnię 295,75 m2, natomiast jego kubatura wynosi 1049,75 m3. Ekspertyzę techniczną wykonano w grudniu 2020 r. Otwory okienne na poziomie parteru zostały zamurowane. Obecnie budynek nie posiada dachu, który uległ spaleniu.

Zakres prac

  • usunięcie zalegających odpadów w postaci tynku, gruzu budowlanego oraz śmieci z wnętrza budynku,
  • usunięcie pozostałości po odparzonym i zerodowanym tynku wapiennym ze ścian i sklepień wewnątrz budynku,
  • wykonanie stempli drewnianych zabezpieczających wszystkie łuki nośne ceglanych sklepień krzyżowych oraz sklepień wypłaszczonych,
  • prace zabezpieczające poddasza, polegające przede wszystkim na wykonaniu nowego przykrycia budynku w postaci dwuspadowego dachu, wykonaniu więźby i nasad kominowych