null

ZAGŁOSUJ NA TWÓJ BUDŻET!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
budżet partycypacyjny 2016Od 16.czerwca br. można zagłosować na projekty, które zostały zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016 oraz dopuszczone do głosowania. W naszej dzielnicy jest ich 85 - łącznie we wszystkich obszarach. Głosowanie trwać będzie 11 dni (16-26 czerwca 2015 r.), a każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać jeden głos i tylko w jednej dzielnicy na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne! Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r.! Jeśli dzielnica ma obszar ogólnodzielnicowy i inne obszary – wybieramy taki obszar, na który chcemy zagłosować. Mieszkańcy Ursynowa mogą głosować na projekt ogólnodzielnicowy oraz wybrany inny obszar. Są trzy rodzaje kart. Na każdej karcie do głosowania jest obszar ogólnodzielnicowy plus obszar - Zielony Ursynów lub Ursynów Wysoki Południowy lub Ursynów Wysoki Północny. Jeżeli ktoś zagłosuje więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy oba głosy zostaną uznane za nieważne. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy (nie trzeba być zameldowanym) bez względu na wiek. Jeśli głos będzie oddany przez osobę małoletnią do karty do głosowania trzeba dołączyć – zgodę opiekuna prawnego. Może zagłosować również mieszkaniec Warszawy będący cudzoziemcem nieposiadającym numeru PESEL – wtedy trzeba dołączyć do karty do głosowania oświadczenie. Jak zagłosować na wybrane projekty? Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze i na poziomie ogólnodzielnicowym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny). Możesz więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych. Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl . Jeśli głosujesz przez Internet, koniecznie potwierdź swój głos klikając w link aktywacyjny, który przyjdzie na Twój adres e-mail - inaczej Twój głos nie będzie ważny.  UWAGA! Małoletni powinien głosować w obecności swojego opiekuna prawnego, który zostanie poproszony przez system o wypełnienie specjalnego oświadczenia. Ww. oświadczenie wyświetla się po kliknięciu przycisku "dalej" znajdującego się na stronie, na której należy podać dane osobowe głosującego małoletniego. Ponadto, w celu skorzystania z internetowego narzędzia do głosowania wymagane jest posiadanie lub założenie adresu e-mail. Jednego adresu można użyć tylko raz. Jeżeli osoba nie posiada adresu poczty e-mail i chce zagłosować przez Internet, musi założyć konto pocztowe. W przeciwnym razie pozostaje tylko głosowanie z wykorzystaniem karty papierowej. Głosowanie przez Internet nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zatem wymóg potwierdzenia głosowania poprzez indywidualny adres e-mail jest konieczny w celu eliminacji ewentualnych nadużyć. Możesz również przekazać swój głos pocztą na adres właściwego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny, musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej - poniżej lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy). Listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku zostaną ogłoszone do dnia 10 lipca 2015 r. Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą głosować ”papierowo” mogą przyjść do naszego Urzędu Dzielnicy w dniach 16 - 26 czerwca w godzinach 8:00-19:00 i wrzucić do urny wypełnioną kartę do głosowania. Zapraszamy Państwa do zapoznania się dokładnie z treścią zaproponowanych projektów i głosowania! LISTA PROJEKTÓW Z WYLOSOWANYM NUMEREM WRAZ Z OPISEM OBSZAR  OGÓLNODZIELNICOWY 1. BPA.XII.P.P/1159/15.UUR - Mama na angielskim 2. BPA.XII.I.P/1564/15.ELE - Warsztaty bezpiecznego użytkowania broni palnej i udzielania pierwszej pomocy 3. BPA.XII.I.P/1553/15.ELE - WARTO ROZMAWIAĆ! Postawimy schludne tablice ogłoszeniowe ze stylowych dębowych desek na osiedlach Ursynowa.  4. BPA.XII.I.P/206/15.ELE - 90 drzew dla Ursynowa  5. BPA.XII.I.P/732/15.ELE - Akademia działania – przez przykład do pro aktywności 6. BPA.XII.I.P/1640/15.ELE - Desant oberkowy – potańcówka mieszkańców Ursynowa 7. BPA.XII.I.P/1170/15.ELE - "Po pierwsze RODZINA - kocha, słucha, wychowuje, wybacza, pomaga, wspiera."  8. BPA.XII.I.P/500/15.ELE - ZUMBA integruje, ZUMBA ciało kształtuje - bezpłatne zajęcia dla wszystkich z równoczesnymi zajęciami dla dzieci  9. BPA.XII.I.P/303/15.ELE - Jestem piękna – dbam o siebie więc działam  10. BPA.XII.I.P/324/15.ELE - Ursynów bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursynowskich murów   11. BPA.XII.I.P/1162/15.ELE - Miasteczko Ruchu Drogowego 12. BPA.XII.I.P/513/15.ELE - Bezpłatne zajęcia dla uczniów z technik pamięciowych i szybkiego czytania 13. BPA.XII.I.P/919/15.ELE - CHROŃMY PRZYRODĘ URSYNOWA. Usuńmy jemiołe z poboczy dróg zanim zniszczy starodrzew osiedli i Lasu Kabackiego  14. BPA.XII.P.P/961/15.UUR - Historia jest ważna 15. BPA.XII.I.P/597/15.ELE - Ursynów Cool&Art. 16. BPA.XII.I.P/1678/15.ELE - STOP narkotykom w szkole na Ursynowie 17. BPA.XII.I.P/1285/15.ELE - Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie 18. BPA.XII.I.P/1448/15.ELE - Budki dla ptaków – EKO MIASTO 19. BPA.XII.I.P/22/15.ELE - Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa 20. BPA.XII.I.P/498/15.ELE - Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci  21. BPA.XII.P.P/1102/15.UUR - CYKL SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH I RODZICÓW POD NAZW Ą DOPALACZE - NOWE ZJAWISKO NA SCENIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W POLSCE A DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA Profilaktyka, wiedza, interwencja 22. BPA.XII.I.P/711/15.ELE - SERCE URSYNOWA - K.E.N WI-FI 23. BPA.XII.I.P/1617/15.ELE - Latający Dom Kultury 24. BPA.XII.I.P/83/15.ELE - MÓWIĆ INACZEJ 25. BPA.XII.I.P/537/15.ELE - Uruchamiamy MAKS-a (Miejsce Aktywności Kulturalno-Sąsiedzkiej) czyli nasze lokalne centrum społecznościowe na Ursynowie 26. BPA.XII.I.P/701/15.ELE - Ursynowskie bulodromy 27. BPA.XII.I.P/1561/15.ELE - PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMI Ę TOWARZYSZĄCĄ. 28. BPA.XII.I.P/1266/15.ELE - Szatnia Obowiązkowa! 29. BPA.XII.I.P/1133/15.ELE - Wymień się książką na Ursynowie, czyli warszawska akcja bookcrossingowa 30. BPA.XII.I.P/1822/15.ELE - PIKNIK W POWSINIE - JAK DAWNIEJ W WARSZAWIE GRANO W GOLFA?   31. BPA.XII.I.P/352/15.ELE - Jak odzyskać uśmiech w starości i chorobie –Ursynów przyjazny chorym z otępieniem i ich otoczeniu 32. BPA.XII.I.P/1016/15.ELE - Łąka kwietna dla Ursynowa – EKO MIASTO 33. BPA.XII.I.P/936/15.ELE - Trasy biegowe w Lesie Kabackim  OBSZAR – ZIELONY URSYNÓW 1. BPA.XII.I.P/1498/15.ELE - SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA 2. BPA.XII.I.P/205/15.ELE - Uspokojony ruch na lokalnych ulicach Zielonego Ursynowa  3. BPA.XII.P.P/461/15.UUR - Tablica informacyjna na Zielonym Ursynowie 4. BPA.XII.I.P/1481/15.ELE - Siłownia przy Jeziorze Zgorzała 5. BPA.XII.I.P/852/15.ELE - Doposażenie szkoły podstawowej nr. 96 w pomoce dydaktyczne 6. BPA.XII.I.P/1471/15.ELE - Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała  7. BPA.XII.I.P/864/15.ELE - Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr.96   8. BPA.XII.P.P/448/15.UUR - Spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie 9. BPA.XII.P.P/2025/15.UUR - CZARODZIEJSKI QUEST 10. BPA.XII.P.P/2000/15.UUR - QUESTY 11. BPA.XII.P.P/432/15.UUR - Kosze na śmieci wokół jeziorek Wąsal i Pozytywka 12. BPA.XII.I.P/1090/15.ELE - Autobus ZTM na ul. Baletowej - Infrastruktura (zawrotka, przystanki) 13. BPA.XII.P.P/1931/15.UUR - Przyjazna ul. Puławska przy ul. Żołny – nowy przystanek autobusowy OBSZAR – URSYNÓW WYSOKI PÓŁNOCNY 1 BPA.XII.I.P/1572/15.ELE – Publiczne place zabaw będą miały WC. Częściowe zadaszenie i rodzinną gastronomię towarzyszącą. 2 BPA.XII.I.P/1579/15.ELE - Plac Zabaw Na Skraju  3 BPA.XII.I.P/1712/15.ELE - Park im. R. Kozłowskiego - Ścieżka piesza wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej 4 BPA.XII.I.P/1537/15.ELE – Znajmy się tylko z widzenia - piknik rodzinno-sąsiedzki w SP 319 – szkole dobrego sąsiedztwa 5 BPA.XII.P.P/2034/15.NJE - Boisko zewnętrzne przy LXIII LO   6 BPA.XII.I.P/934/15.ELE - Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu 7 BPA.XII.P.P/2033/15.NJE – Ptasie mieszkanie na pustej ścianie  8 BPA.XII.I.P/27/15.ELE - Muzeum plenerowe 9 BPA.XII.P.P/902/15.ELE - Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo-rehabilitacyjnymi 10 BPA.XII.P.P/2032/15.NJE - Boisko sportowe na Imielinie  11 BPA.XII.I.P/1331/15.ELE - Szkolna Akademia Przyrody  12 BPA.XII.I.P/270/15.ELE - SKWER DIALOGU SPOŁECZNEGO 13 BPA.XII.I.P/189/15.ELE - Nowa pracownia komputerowa dla uczniów Gimnazjum 93 14 BPA.XII.P.P/2020/15.NJE - Klubokawiarnia "Przyjaźń Seniorów"  16 BPA.XII.P.P/542/15.UUR - Bezpieczne dziecko 17 BPA.XII.I.P/1624/15.ELE - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Cynamonowej na odcinku od ul. Gandhi do ul. Płaskowickiej   18 BPA.XII.I.P/211/15.ELE - Łączymy Parki 19 BPA.XII.P.P/1180/15.NJE - Boisko szkolne przy SP nr 303 ul. Koncertowa  20 BPA.XII.I.P/398/15.ELE – Podziemie książek – Biblioteka Plenerowa  21 BPA.XII.P.P/1269/15.UUR - Integracyjny plac rozrywki 22 BPA.XII.I.P/1018/15.ELE - Łąka dla Ursynowa Północnego – EKO MIASTO 23 BPA.XII.I.P/847/15.ELE - Wybieg dla psów "Azorek" 24 BPA.XII.I.P/194/15.ELE - Konwersacje w języku angielskim z native speakers 25 BPA.XII.I.P/1685/15.ELE - Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa  OBSZAR - URSYNÓW WYSOKI POŁUDNIOWY 1. BPA.XII.I.P/1800/15.ELE - Widoczny pieszy - lampy doświetlające przejścia  2. BPA.XII.I.P/833/15.ELE - Bezpieczna al. KEN - aktywne znaki drogowe 3. BPA.XII.I.P/1332/15.ELE - Szkolna Akademia Przyrody 4. BPA.XII.I.P/510/15.ELE - Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej  5. BPA.XII.I.P/1791/15.ELE - Wybieg dla psów "Raabego" 6. BPA.XII.I.P/26/15.ELE - Bezpieczne przejścia w Alei Kasztanowej 7. BPA.XII.P.P/2001/15.NJE - Muzyka, która buduje - koncerty zespołów chrześcijańskich (Mietek Szcześniak, TGD, ARKA NOEGO, itp.) na Ursynowie. 8. BPA.XII.I.P/1901/15.ELE - Ursynowskie bulodromy 9. BPA.XII.I.P/374/15.ELE - Zadaszenie boiska szkolnego w SP16, ul. Wilczy Dół 4 10. BPA.XII.I.P/728/15.ELE - Modernizacja parkingu przy ul. Rosoła  11. BPA.XII.I.P/505/15.ELE - Placyk zabaw na KAZURY- u nas te ż jest pięknie i wesoło 12. BPA.XII.I.P/1870/15.ELE - Park sportowy "Polanka Raabego" 13. BPA.XII.P.P/1972/15.NJE - Ursynowskie Murale 14. BPA.XII.I.P/326/15.ELE - Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"  15. BPA.XII.I.P/364/15.ELE - Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich 

Załączniki: