Wydarzenie

null

Zajęcia stacjonarne Klubu Dzieci Puszczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
27.10.2020 15:30 - 27.10.2020 16:00
Dom Sztuki, ul. Wiolinowa 14
Plakat-KlubuKLUB DZIECI PUSZCZY GRUPA WIEKOWA od 9-17 LAT ZAJĘCIA STACJONARNE 1x w miesiącu 90min. ZAJĘCIA TERENOWE 1x w miesiącu od 2 do 5 godzin. więcej szczegółów na www.dziecipuszczy.pl/KLUB Klub Dzieci Puszczy to inicjatywa Fundacji skierowana do dzieci w wieku 9-17 lat, wspierająca w dwóch obszarach: dostrzegania środowiska naturalnego i jego eksplorację oraz zdobywania umiejętności społecznych. Podczas zajęć stacjonarnych dzieci są zapraszane do zabaw i treningów z Trenerami Umiejętności Społecznych i pedagogami. Podczas wypraw dzieci prowadzone przez trenera biorą udział w rajdach ratunkowych, zabawach w podchody, a także lekcjach edukacyjno-przyrodniczych. Klub współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody oddział warszawski oraz posiada Honorowy Patronat Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy. Udział w zajęciach klubu jest całkowicie bezpłatny, wymaga zapisu. Osoba która zapisze się i nie stawi się na zajęcia, zostaje zablokowana i nie może ponownie zapisać się na inny termin. Terminy zajęć terenowych to każda ostatnia sobota miesiąca z wyjątkiem sobót świątecznych. Zbiórka w umówionym miejscu o godzinie 10:00. Zajęcia stacjonarne odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca z wyjątkiem świąt i przerw szkolnych, w Ośrodku Kultury Dom Sztuki na ul. Wiolinowej 14 w sali tanecznej w godzinach 15:30-17:00. KLUB DZIECI PUSZCZY TO: • Zbliżenie do natury. Możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego. Poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego, integralnego podmiotu środowiska. • Zdobywanie kompetencji miękkich. Formowanie u uczestników poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności zbiorowej. Rozwiązywanie problemów również z zastosowaniem technik mediacyjnych. Praca w zespole w duchu pedagogiki przeżyć - z wartościami ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, szacunku dla tradycji. Budowanie relacji społecznych - rodzinnych, rówieśniczych i innych.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.