null

Zapraszamy do współpracy przy organizacji III Dnia Cichociemnych na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tytuł_III_Dzien_CichociemnychW związku z planowaną organizacją w dniu 17 maja 2015 r. na przedłużeniu ul. rtm. Pileckiego (przedpole Lasu Kabackiego) III Dnia Cichociemnych na Ursynowie - edukacyjnej imprezy plenerowej o charakterze militarno – historycznym Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaprasza: 1. Grupy rekonstrukcyjne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zajmujące się tematyką II Wojny Światowej, do składania propozycji współpracy. Oczekujemy ofert w zakresie działań odwołujących się to tradycji Cichociemnych Spadochroniarzy AK w postaci: rekonstrukcji wydarzeń historycznych, gier terenowych, biegów przełajowych i innych aktywności sprawnościowych, wystaw wyposażenia, umundurowania dawnego i współczesnego, ekspozycji pojazdów militarnych oraz występów o charakterze artystycznym. Propozycje powinny zawierać precyzyjny opis planowanych działań wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi. 2. Firmy specjalizujące się w zabezpieczeniu i obsłudze technicznej dużych imprez plenerowych, szczególnie mogące udokumentować doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze historyczno - militarnym zainteresowane współpracą, proszone są o przesłanie swoich danych kontaktowych w celu przeprowadzenia procedury rozeznania rynku. Rozeznanie będzie dotyczyć m.in. takich usług jak zabezpieczenie imprezy masowej, zapewnienie plenerowej techniki estradowej i agregatów prądotwórczych, ustawienie namiotów i stanowisk ekspozycyjnych, zabezpieczenie wystawy ciężkiego sprzętu wojskowego, wytyczenie i zabezpieczenie trasy przejazdu pojazdów wojskowych.  Szczegółowa specyfikacja usług zostanie przesłana po ostatecznym określeniu  potrzeb technicznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: kultura@ursynow.pl do dnia 23 marca 2015 r. W tytule e-maila prosimy wpisać „III Dzień Cichociemnych.” III_dzień_cichociemnych_POLUDNIE_300dpi_spad_0mm