null

Zapytaj Burmistrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Robert Kempa pozostaje do dyspozycji mieszkańców pod adresem poczty elektronicznej rkempa@um.warszawa.pl

W trosce o jak najwyższy poziom oraz o szybkość załatwiania zgłaszanych spraw, uprzejmie prosimy o precyzyjne określenie tematu wysyłanych e-maili, jak również o zwięzłe, lecz wyczerpujące opisanie zgłaszanego problemu i oczekiwanej przez Państwa reakcji Burmistrza.

Wszystkie e-maile wysyłane na adres rkempa@um.warszawa.pl są osobiście czytane przez Burmistrza.

Klazula informacyjna

Dane kontaktowe do członków Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy