Wydarzenie

null

Zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
28.02.2023 17:00 - 28.02.2023 19:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2023r. o godz. 17.00.

PORZĄDEK OBRAD
zdalnego posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
28 lutego 2023 r., godz. 17.00
zdalny tryb obradowania

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube: https://www.youtube.com/embed/QK1ja0Dvqqs

Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  1639/2023 z dnia 30 stycznia  2023 r. Druk nr 375
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  1640/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 376
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  1685/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. Druk nr 383
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (ulica Harmonii) Druk nr 373
  6. Podsumowanie roku 2022 na Ursynowie oraz plany na 2023 w obszarze Kultury  - Burmistrz Klaudiusz Ostrowski: podjęte w 2022 i planowane do realizacji w 2023 inicjatywy kulturalne w dzielnicy (w tym UCK Alternatywy, DOK, Ursynoteka), budżet 2022/2023 na obszar kultury.
  7. Korespondencja do Komisji.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.

                  
Przewodnicząca Komisji Kultury, 
Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości

Olga Górna


W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na grypę, COVID-19 i zakażeń wirusem RSV w Polsce, posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy odbędzie się w trybie zdalnym.