null

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1668 z dnia 25 października 2011 r., ma służyć rozwiązywaniu problemów osób doświadczających przemocy a także motywować do zmiany postaw osoby stosujące przemoc, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i rozwiązań prawnych. Główną ideą przyświecającą powołaniu takiego zespołu w każdej polskiej gminie (a w przypadku Warszawy także w każdej dzielnicy) jest budowa i koordynacja sieci współpracy różnych instytucji publicznych, służb oraz podmiotów pozarządowych działających m.in. w obszarze pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia z których każda posiada możliwości reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy domowej. Siedziba: ul. Dereniowa 52/54 Adres do korespondencji: ul. Cybisa 7 02-784 Warszawa tel. 22 544-12-00 wew. 234 Gdzie znaleźć pomoc ? Warszawski Portal Antyprzemocowy Jak m.st. Warszawa pomaga ofiarom przemocy?