null

Uwaga przedsiębiorcy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Ursynów, Wydział Działalności Gospodarczej przypomina, że 30 września upływa termin płatności III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Jednocześnie informuje, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy 9 września podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia do 31 grudnia 2021r terminu wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. 
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Ursynów lub przelewem na konto Urzędu nr 51 1030 1508 0000 0005 50013207.

Klauzula RODO