null

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
flaga biało czerwona i napis czerwony wybory 2023
Wybory do Sejmu i Senatu 2023

W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 15 października 2023 r., informujemy o możliwości zgłaszania się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Dzielnicy Ursynów.

Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

Osoby, które chcą wziąć udział w pracach tych komisji, proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Informacja na parterze) albo przesłania w formie skanu na adres e-mail: mwodynska@ursynow.pl lub alesko@ursynow.pl . Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie, a także w Urzędzie Dzielnicy Ursynów.  

Przewidywana wysokość diet za udział w pracach komisji: przewodniczący komisji - 800 zł, zastępca przewodniczącego komisji - 700 zł, członek komisji - 600 zł.    

Ważne: kandydatem do składu komisji wyborczej w Dzielnicy Ursynów może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego i jest wpisana do stałego rejestru
wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Ponadto jest obywatelem polskim oraz najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat.     

Wybory do Sejmu i Senatu

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Załączniki: