null

Zmiany w budżecie dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
widok alei KEN z dachu Urzędu - aleja, bloki mieszkalne, dużo drzew
Widok alei KEN z dachu Urzędu - aleja, bloki mieszkalne, dużo drzew | Autor: UD Ursynów

Zarząd dzielnicy Ursynów podjął uchwałę w sprawie zmian budżetowych. W ich wyniku m.in. 800 tys. zł trafi do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, 400 tys. zł do Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Dodatkowe środki zostaną także przesunięte na przebudowę ul. Arbuzowej, na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego oraz na przyspieszenie finansowania i harmonogramu budowy hali szermierczej.

Sport, kultura, oświata i inwestycje

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji otrzyma 800 tys. zł na pokrycie kosztów pilnych prac remontowych, zwiększone koszty energii, usług uzdatniania wody i ratownictwa, a także na zakup wyposażenia do hali Arena.

Zwiększone zostały także środki na wzbogacenie oferty kulturalnej Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”, do którego trafi 400 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na organizację na najwyższym poziomie wydarzeń filmowych, literackich, teatralnych i muzycznych, m.in. festiwalu Nowe Oświecenie, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu, Warszawskiego Festiwalu Filmów Animowanych czy stworzenia Archiwum Społecznego.

Ponadto 420 tys. zł zostanie przeznaczone na kolejne prace remontowe w placówkach oświatowych.  Z 2023 na 2022 rok przesunięte zostały środki na budowę hali szermierczej – 500 tys. zł. W związku z tym przyspieszony zostanie harmonogram prac. Dodatkowe 200 tys. zł trafi także na II etap przebudowy ul. Arbuzowej.
 

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne

Po uzyskaniu zgody Kolegium Prezydenta zarząd dzielnicy podjął także decyzję o przesunięciu środków z zadania inwestycyjnego obejmującego budowę skateparku i pumptrucku pod Kopą Cwila. To projekt zgłoszony w Budżecie Partycypacyjnym 2019. Środki z tego zadania zostaną przekazane m.in. na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego. Umowa z wykonawcą COM ma zostać podpisana we wrześniu. Obiekt, o powierzchni ponad 1500 m2, będzie wykorzystany do prowadzenia całodobowej opieki dla osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Decyzja o przesunięciu środków jest podyktowana bezskutecznym przeprowadzeniem  czternastu postępowań o zamówienie publiczne (w tym dwóch w 2022 roku) na budowę skateparku i pumptracku. Wartość realizacji projektu na etapie głosowania wynosiła 593 tys. zł. Ostatnia oferta złożona w postępowaniu (w listopadzie 2021 roku) wyniosła 1,943,400 zł. Przy uwzględnieniu inflacji oznaczałoby to konieczność zabezpieczenia środków na poziomie ok. 4 razy wyższym niż pierwotnie zaplanowany. Urząd Dzielnicy Ursynów nie uważa za zasadne dalszego zwiększania wartości tego zadania. Jednocześnie zarząd podjął z jednym z podmiotów realizujących inwestycję mieszkaniową na Ursynowie rozmowy o sfinansowaniu budowy skateparku i pumptrucku. W podobny sposób udało się już pozyskać dodatkowe 4 mln zł na budowę hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 oraz boisk do siatkówki, koszykówki i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 313. Władze dzielnicy wierzą, że i tym razem osiągnięty zostanie sukces i projekt zostanie zrealizowany przez dewelopera.

Zmiany w budżecie muszą zostać zaopiniowane we wrześniu przez Radę Dzielnicy Ursynów oraz przyjęte przez Radę m.st. Warszawy.