null

Znamy wyniki weryfikacji projektów do budżetu obywatelskiego na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mural na budynku przy ul. Na Uboczu. Projekt z budżetu partycypacyjnego 2018 przedstawiający ptaki.
Mural na budynku przy ul. Na Uboczu. Projekt z budżetu partycypacyjnego 2018 przedstawiający ptaki.

W ramach ursynowskiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok Urząd Dzielnicy Ursynów merytorycznie zweryfikował 72 pomysły (pozytywnie 50, negatywnie 22). Jednostki miejskie, takie jak Zarząd Zieleni, Lasy Miejskie, Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg Miejskich - 21 wniosków (pozytywnie 11, negatywnie 10). W sumie do głosowania dopuszczono 61 pomysłów. Nie jest to jednak ostateczny wynik, ponieważ do 11 maja można odwołać się od negatywnego wyniku.

Merytorycznej ocenie nie podlegały projekty, które ze względu na kompetencje zmieniły poziom z dzielnicowego na ogólnomiejski, zostały wycofane przez autorów, a także te, które ze względów formalnych nie mogły być dalej weryfikowane m.in. z powodu nieuzupełnienia w terminie braków (brak listy poparcia, niewłaściwa liczba podpisów).

Przyczynami merytorycznej negatywnej oceny były m.in.: brak tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (grunty spółdzielni mieszkaniowych), brak możliwości realizacji w trakcje jednego roku, kolizja z innymi przedsięwzięciami, niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, brak zgodny jednostek opiniujących.

Ze wszystkimi projektami można zapoznać się

 - Czerwcowe głosowanie zapowiada się bardzo ciekawie. Obok znanych i wybieranych wcześniej propozycji mieszkańców dla mieszkańców takich jak np.: plenerowe kino, koncerty, potańcówki, doświetlenia przejść dla pieszych, zajęcia sportowe są: kurs języka migowego, oklejenie schodów do metra hasłami motywującymi do używania schodów i ochrona nietoperzy z Lasu Kabackiego. Nie są to jednak wszystkie propozycje. Zachęcam do zapoznania się z pełną listą. Żałuję, że nie wszystkie projekty mogliśmy ocenić pozytywnie, ale musimy przestrzegać przepisów regulujących proces partycypacji  – mówi Robert Kempa Burmistrz Ursynowa.

Od negatywnie ocenionych projektów projektodawcom przysługuje prawo odwołania.

Można to zrobić od 4 do 11 maja 2022 r. na dwa sposoby:

1) elektronicznie – logując się na swoje konto na stronie bo.um.warszawa.pl. Należy przejść do strefy użytkownika wybierając symbol człowieka na niebieskim tle, znaleźć na liście zgłoszonych projektów ten, którego ma dotyczyć odwołanie i wcisnąć czarny symbol trybika, a następnie wybrać „Wyślij odwołanie”.

2) papierowo w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 (metro Imielin).

Uwaga! Odwołania złożone poza terminem lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Odwołanie do Prezydenta m.st. Warszawy powinno zawierać:

  • imię i nazwisko projektodawcy
  • numer i tytuł projektu
  • wskazanie zastrzeżeń
  • uzasadnienie
  • podpis (w przypadku papierowego odwołania).

2 czerwca 2022 roku poznamy kolejność projektów na kartach do głosowania i ostateczną liczbę projektów dopuszczonych do głosowania, ponieważ do 1 czerwca projektodawcy mogą jeszcze wycofać swój pomysł. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, które projekty poprą od 15 do 30 czerwca 2022 roku. Wyniki głosowania poznamy 13 lipca 2022 roku.