null

Zostań sponsorem drzewa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pod koniec kwietnia 2020 r. Dzielnica Ursynów ogłosiła pakiet 10 kroków Ursynowa w walce z suszą. Jednym z jego punktów są nasadzenia nowych drzew, w ramach którego zapowiedzieliśmy przygotowanie programu „Zostań sponsorem drzewa na Ursynowie”.

Zgodnie z zasadami programu zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i lokalne podmioty gospodarcze do aktywnego włączenia się w działania mające na celu zwiększenie liczby nowych nasadzeń drzew na Ursynowie.

Każdy z tych podmiotów może zostać „Sponsorem drzewa”. Wszystkim zainteresowanym proponujemy zakupienie i zasadzenie drzewa na terenach administrowanych przez Dzielnicę. „Sponsor drzewa” będzie miał prawo oznaczyć „swoje” drzewo, a za jego zgodą informacja o sponsoringu znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w zakładce "Aleja sponsorów drzew na Ursynowie".

Za całą logistykę wydarzenia, tj. zakup sadzonki, transport drzewa, zapewnienie niezbędnych materiałów i narzędzi oraz fizyczne posadzenie drzewa, odpowiada sponsor. Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów czuwa merytorycznie nad całym przedsięwzięciem i jest obecny podczas sadzenia, tak aby móc udzielać wskazówek, jak prawidłowo posadzić drzewo. Ostateczną lokalizację i gatunek sadzonego drzewa ustalają wspólnie sponsor i upoważniony pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, po czym podpisywane jest proste porozumienie, regulujące także sprawę pielęgnacji zasadzonego drzewa.

Program ten ma na celu również edukować – umożliwia włączenie się w pielęgnację nad własnoręcznie posadzonym drzewem.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: tel. (22) 443 72 50, e-mail: wos@um.warszawa.pl oraz (22) 443 72 56, e-mail: ogrodnik@um.warszawa.pl.