Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Od poniedziałku 13 lipca Dzielnica Ursynów udostępniła mieszkańcom pięć szkolnych boisk na których będzie obecny animator. Pozostałe obiekty przyszkolne są ogólnodostępne (patrz grafik w załączniku), ale trzeba mieć na uwadze, że dzieci będą się tam bawić bez nadzoru instruktora. Przypominamy również, że nasze, dzielnicowe boiska w Parku Jana Pawła II, przy Lasku Brzozowym, przy Dembowskiego* oraz Olkówek są dostępne cały czas, a na Orliku przez całe wakacje jest prowadzona Letnia Szkółka...

 • Artykuł

  Prezentujemy projekty stałej organizacji ruchu dla realizacji drogi rowerowej w ulicach Kiedacza i Nugat. Docelowo planowana droga rowerowa połączy istniejące drogi rowerowe w ul. Ciszewskiego i ul. Rosoła. Dotychczas został zbudowany fragment drogi rowerowej w ul. Kiedacza pomiędzy ul. Ciszewskiego a ul. Przybylskiego. W najbliższym czasie planujemy zrealizować kolejny odcinek pomiędzy ul. Przybylskiego, a ul. Kopcińskiego, tak aby poprawić bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających na rowerach...

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów oraz Stowarzyszenie Parkour United kolejny raz zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami na sportowo – rekreacyjne zajęcia oparte o Parkour i Freerun. Od 20 lipca do 21 sierpnia w ramach akcji Lata w Mieście, Dzielnica Ursynów i Stowarzyszenie organizują bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i adresowane są zarówno dla grup zorganizowanych - każda grupa powyżej 8 osób razem z opiekunem...

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr 3/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do  oddania w najem”.

 • Artykuł

  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku na Ursynowie? Wygrały projekty z największą liczbą głosów, które zmieściły się w puli pieniędzy przeznaczonej na obszar. OBSZAR OGÓLNODZIELNICOWY Pula środków przeznaczona na obszar: 1 220 000,00 zł ZIELONY URSYNÓW Pula środków przeznaczona na obszar: 1 464 000,00 zł URSYNÓW WYSOKI PÓŁNOCNY Pula środków przeznaczona na obszar: 1 708 000,00 zł URSYNÓW WYSOKI...

 • Artykuł

  W dniu 7 lipca br.  rozpoczęła się przebudowa ul. Pileckiego. W ramach realizacji  inwestycji zostanie rozebrany chodnik i ścieżka rowerowa po stronie zachodniej, a następnie zostaną wykonane wykopy dla wymiany infrastruktury podziemnej. Na bieżąco będziemy informować o dalszych etapach inwestycji. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD X Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 07 lipca 2015 r. godz. 18.00, Al. KEN 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: nr VIII z dnia 08.06. 2015 r. i nr IX z dnia 16.06.2015 r. 2. Informacje Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na...

 • Artykuł

  Zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie osoby zainteresowane budżetem partycypacyjnym na spotkanie, które odbędzie się w dniu 9 lipca br. (czwartek) o godz. 18:00 w sali nr 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61). Celem spotkania będzie podsumowanie bieżącej edycji BP oraz wyciągnięcie konstruktywnych wniosków na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyć będą także członkowie Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Ursynów, Członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów oraz pracownicy wydziałów...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu 8 lipca (środa) w godz. 17.30-19.30 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza odbędzie się spotkanie "Obywatelskiego Komitetu Obrony Terenów Zielonych" ze Stowarzyszeniem Kupców – Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. Celem spotkania będzie wymiana poglądów na temat nowej lokalizacji bazarku „Na Dołku”.

 • Artykuł

  30 czerwca 2015 r. w ostatni dzień roku szkolnego  dzieci z Przedszkola nr 352 odwiedziły Urząd Dzielnicy Ursynów. Spotkały się z Zastępcami Burmistrza: Piotrem Zalewskim i Rafałem Miastowskim. Dzieci zostały niezwykle ciepło przyjęte oraz miały możliwość zadawania wielu pytań w bezpośredniej rozmowie. Tego dnia wręczyły również oficjalnie Zastępcy Burmistrza Rafałowi Miastowskiemu CERTYFIKAT PRZYJACIELA PRZEDSZKOLA NR 352. Burmistrz od początku swojej kadencji odwiedzał małych wychowanków,...