Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=yDgPihfFYRw

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=d8UXFfz-Xlk

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=skYAOPywew0 Porządek obrad Protokół

 • Artykuł

  al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów, należy w szczególności: inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy; udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym...

 • Artykuł

  1. Co to jest plik cookie? Plik cookie (ciasteczko) to plik tekstowy wysyłany przez strony internetowe i zapisywany na urządzeniu użytkownika. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików na urządzeniu użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 2. W jakim celu serwis Ursynow.pl korzysta z plików cookie?...

 • Artykuł

  Klub Radnych "Nasz Ursynów" 2010-2014 Ewa Halina Cygańska Arkadiusz Dmowski Daniel Franciszek Głowacz Teresa Jurczyńska - Owczarek Lech Wojciech Królikowski Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk Piotr Paweł Skubiszewski - przewodniczący klubu Magdalena Anita Sokołowska Goretta Agnieszka Szymańska

 • Artykuł

  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2010-2014 Katarzyna Maria Polak - przewodnicząca klubu Barbara Rylska Wojciech Jakub Zabłocki Arkadiusz Zwoliński

 • Artykuł

  Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 2010-2014 Elżbieta Jadwiga Igras Sylwia Krajewska Monika Anna Krzepkowska Krystian Jerzy Malesa Michał Patryk Matejka Tomasz Witold Mencina Karolina Anna Mioduszewska Tomasz Sieradz - przewodniczący klubu Małgorzata Ewa Szymańska Marek Bronisław Wiernik Ryszard Wawrzyniec Zięciak

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Samorządy lokalne na terenie Dzielnicy. Gospodarka przestrzenna, gospodarka komunalna, transport, rolnictwo i inne problemy tzw. Zielonego Ursynowa. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu wszelkich problemów z terenu Zielonego Ursynowa, a także wszelkich zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem samorządów lokalnych na terenie Dzielnicy. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Czynności z zakresu kontroli. Zadania: Kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych Miasta, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Ursynów, w szczególności w zakresie: a) wywiązywania się z zadań przewidzianych Statutem i Statutem m. st. Warszawy b) wykonywania uchwał Rady Miasta i Rady Dzielnicy oraz zarządzeń Prezydenta c) działalności finansowej i gospodarczej Opiniowanie...