Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W najbliższą sobotę 16 maja, w godz. 9.00-13.00 odbędą się Ursynowskie Zawody Pierwszej Pomocy ,,Nie bój się pomagać”, dla uczniów ursynowskich szkół gimnazjalnych. Głównym celem zawodów jest promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów gimnazjów poprzez pogłębianie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia i zdrowia, również tych związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych, a także doskonalenie praktycznych umiejętności i kształtowanie prawidłowej reakcji wobec...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa poinformował w dniu 6 maja br. mieszkańców  o przesunięciu terminu realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego „Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności” z roku  2015 roku na rok 2016.  Niepokój i zdziwienie z powodu tej sytuacji, wyrażone w  oświadczeniu Stowarzyszenia i Klubu Radnych „Nasz Ursynów” wskazują na daleko idącą hipokryzję tego Stowarzyszenia, gdyż obecny zarząd   przejął to zadanie do...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Multikino zapraszają na dwie projekcje filmów – w dniach 26 oraz 28 maja br. Mieszkańcy Ursynowa będą mieli okazję zobaczyć filmy „TAJEMNICA WESTERPLATTE” oraz „JACK STRONG”. Projekcje filmów odbędą się w Multikinie Ursynów, al. KEN 60. 26 maja, godz. 18.00 – TAJEMNICA WESTERPLATTE  (Polska, Litwa 2013) reżyseria: Paweł Chochlew Michał Żebrowski - Major Henryk Sucharski Robert Żołędziewski - Kapitan Franciszek Dąbrowski Jan Englert -...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac naprawczo-remontowych 9 sztuk balkonów zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Barwnej 8 należącym do mieszkaniowego zasobu Dzielnicy Ursynów. Termin realizacji Od dnia zawarcia umowy do 17.07.2015 r. Prace remontowe należy wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru robót, oddzielnie dla każdego remontowanego lokalu, oraz zgodnie z: 1) warunkami wynikającymi z przepisów...

 • Artykuł

  Kontynuując rozwój infrastruktury sportowej Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach, których celem jest wskazanie preferowanych lokalizacji montażu 6 nowych siłowni plenerowych (w tym trzech na Zielonym Ursynowie) w przestrzeni publicznej Dzielnicy. W chwili obecnej na Ursynowie znajduje się 10 siłowni plenerowych. W 2015 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów planuje montaż sześciu kolejnych w tym trzech na Zielonym Ursynowie. Decyzją władz Dzielnicy...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Małcużyńskiego została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Kulczyńskiego 2A została przeznaczona do wydzierżawienia

 • Artykuł

  Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi ogólnopolskimi ćwiczeniami taktyczno-specjalnymi pod kryptonimem RENEGADE-KAPER15/l, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody mazowieckiego w dniu 12 maja br. planowane jest włączenie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału ogłoszenia alarmu, tj. sygnału akustycznego modulowanego w okresie 3 min. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez nadanie treningowego sygnału odwołania alarmu, tj. sygnału akustycznego ciągłego w okresie 3 min. Ćwiczenie ma na celu...

 • Artykuł

  W dniu 2 maja 2015 roku,  w Parku Przy Bażantarni,  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zorganizował obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W specjalnie przygotowanym stanowisku  zorganizowano rodzinne animacje plastyczne, mające na celu edukację patriotyczną najmłodszych. Artyści plastycy poprowadzili warsztaty, podczas  których  dzieci wraz z opiekunami  wykonywali biało-czerwone kokardy, najmłodsi zaś tworzyli prace inspirowane barwami narodowymi. Działaniom towarzyszyło...

 • Artykuł

  W dniach 5 - 6.05.2015r. w Gimnazjum nr 92 przy ulicy Koncertowej 4, odbyły się III Igrzyska Przedszkolaków o Laur Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Organizatorem Igrzysk było Przedszkole nr 55 im. „Polskich Podróżników”. Do sportowych zmagań zgłosiło się 17 ursynowskich przedszkoli publicznych i prywatnych. Celem organizowanych już po raz trzeci Igrzysk było propagowanie wśród najmłodszych idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości w dążeniu do celu poprzez...