Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  UD-XII-WOŚ-K.6220.2.2014.MST ( 8 ) Warszawa, dn. 03 października 2014 r. ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym...

 • Artykuł

  2 października w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyły się „Dni Kariery” skierowane do osób, które poszukują zatrudnienia. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów Podczas "Dni Kariery" odwiedzający mieli szansę otrzymać oferty pracy i porozmawiać bezpośrednio z pracodawcami, skonsultować się z doradcą zawodowym i psychologiem oraz skorzystać z indywidualnych spotkać z pracownikami socjalnymi zajmującymi się problematyką bezrobocia. Ursynowski Ośrodek Pomocy...

 • Artykuł

  3 października w ursynowskim Ratuszu odbyło się spotkanie burmistrza Piotra Guziała ze środowiskiem deskorolkowców. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 100 miłośników jazdy na desce, odbyło się w wyniku podjęcia pochopnej decyzji o likwidacji kultowego i powstałego w wyniku oddolnej inicjatywy konstrukcji do jazdy na deskorolce na „Kortach” przy Kopie Cwila. Na koniec ponad godzinnego spotkania burmistrz Ursynowa Piotr Guział i przedstawiciele środowiska warszawskiej deskorolki podpisali...

 • Artykuł

  Zapraszamy na Multikoncert w Multikinie: Ray Wilson GENESIS CLASIC, który odbędzie się w poniedziałek 13 października o godz. 19.00 w Multikinie - Ursynów, al. KEN 60. Koncerty z serii GENESIS Classic przedstawiają największe przeboje zespołu Genesis w wykonaniu ostatniego wokalisty tej mega grupy – Raya Wilsona. Projekt jest w nieustającej trasie koncertowej. Podbija serca publiczności na całym świecie. Był prezentowany między innymi w Argentynie, Niemczech, Rosji, Austrii, Rumunii,...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z póź. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w przy ul. Pod Lipą została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na nadanie nazw 6 bezimiennym rondom na terenie Ursynowa. Konkurs będzie trwał od 2 października do 6 listopada br. Celem konkursu jest włączenie mieszkańców w proces wyłonienia nazw dla 6 rond zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które dotychczas nie mają nadanych nazw. Konkursowe ronda, dla których poszukujemy nazw znajdują się przy: 1. Skrzyżowaniu ulic: Alternatywy i Polskie Drogi, 2. Skrzyżowaniu ulic:...

 • Artykuł

  1 października Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o przeznaczeniu na cele realizacji budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy kwoty 6 100 000,00 zł , tj. 2,01 % środków z prognozowanej kwoty przeznaczonej do dyspozycji Dzielnicy na 2016 rok. Zgodnie z wytycznymi do dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego Zarządy Dzielnic są zobowiązane przeznaczyć od 1% do 2% środków, o których wydatkowaniu zadecydują...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie publicznej >>Rola bazarków w społeczności lokalnej na przykładzie ursynowskiego „Bazarku na Dołku”<<, która  odbędzie się w dniu 9 października 2014 r. o godzinie 18.00 w sali im. J.U. Niemcewicza w Ratuszu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, stacja metra Imielin). Od  wielu miesięcy trwa ożywiona dyskusja społeczna na temat „Bazarku na Dołku”, ścierają się różne poglądy, ale najistotniejszym pozostaje miejsce, funkcja i wygląd bazarku po zakończeniu...

 • Artykuł

  1 października w Gimnazjum nr 95 przy ul. Lokajskiego 3 została otwarta wystawa prac uczniów związanych z 70. rocznicą Powstania Warszawskiego. Plakaty, prezentacje i makiety  powstawały na zajęciach, podczas których uczniowie poznawali historię Polski Podziemnej, historię ruchu oporu i walk powstańczych. Na otwarciu wystawy obecny był zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów Witold Kołodziejski oraz goście specjalni - Bohaterzy tamtych trudnych czasów - kombatanci Armii Krajowej: Stefania...

 • Artykuł

  W związku z niefortunną sytuacją, jaka zaistniała z kultowym miejscem dla wielu deskorolkarzy – likwidacją miejsca do jazdy na desce na Kortach przy Kopie Cwila, burmistrz Ursynowa Piotr Guział zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłością skateparków na Ursynowie i w Warszawie na spotkanie, które odbędzie się 3 października br. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy. Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się, jak naprawić to, co się już stało, i jak uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości....