Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Tomasz Sieradz – Przewodniczący Komisji Sylwia Krajewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Maciej Antosiuk Olga Górna Tomasz Krasowski Halina Kupiecka Antoni Pomianowski Mateusz Rojewski Piotr Skubiszewski Bartosz Zawadzki

 • Artykuł

  Olga Górna – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Halina Kupiecka Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Marcin Szadowiak

 • Artykuł

  Sylwia Krajewska – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Krystian Malesa Tomasz Krasowski Katarzyna Polak Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Mateusz Rojewski Piotr Paweł Skubiszewski Małgorzata Szymańska Grażyna Wójtowicz

 • Artykuł

  Ryszard Zięciak - Przewodniczący Komisji Karolina Mioduszewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Michał Matejka Katarzyna Polak Tomasz Sieradz Piotr Świątkowski Bartosz Zawadzki

 • Artykuł

  Krystian Malesa – Przewodniczący Komisji Halina Kupiecka – Wiceprzewodnicząca Komisji Maciej Antosiuk Olga Górna Sylwia Krajewska Tomasz Krasowski Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk Kamil Orzeł Karol Radziwiłł Tomasz Sieradz

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości komisje...

 • Artykuł

  Dyrektor Krzysztof Czubaszek ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa Program działania instytucji kultury pn. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” Dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” wybrany Konkurs na dyrektora UCK „Alternatywy” Statut Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" Rekomendacja Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie Ursynowskiego Centrum Kultury (UCK) grudzień 2019 18 mln zł na Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” ...

 • Artykuł

  Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów tel. 22 443 75 08 mail: azebrowska@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: przeprowadzanie kontroli działalności Wydziałów...

 • Artykuł

  Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Ursynów Kierownik Sławomir Zabawski tel.: 22 443 7 1 20 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.zor@ursynow.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji; udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich...

 • Artykuł

  Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Piotr Nietz tel.: 022 443 72 73, 443 72 78, 443 72 75 e-mail: ursynow.wsr@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wychowania fizycznego i sportu szkolnego przy wykorzystaniu bazy...