Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy położona jest prawie w całości na Równinie Warszawskiej, wyniesionej 20-30 m powyżej lustra wody w Wiśle i obejmuje południowe rejony Warszawy. Ursynów graniczy: od wschodu z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy, od północy z Dzielnicą Mokotów m.st. Warszawy, od zachodu z Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy, od płd. zachodu z gminami Raszyn i Lesznowola, od południa z gminami Lesznowola, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Dzielnica Ursynów m.st....

 • Artykuł

  Herb dzielnicy Ursynów został zaprojektowany i wykonany zgodnie z surowymi zasadami obowiązującymi w heraldyce przez zespół specjalistów, którego członkami byli między innymi prof . Jerzy Nowosielski i wybitny polski heraldyk Andrzej Kulikowski. Herb w ostatecznej postaci został zatwierdzony Uchwałą nr 69 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 14 lutego 1995 roku w sprawie Statutu Gminy Warszawa Ursynów.Tak dobrze znany mieszkańcom Ursynowa niedźwiedź, w herbie został przedstawiony w pozycji...

 • Artykuł

  Aleja Kasztanowa Aleja Komisji Edukacji Narodowej Amundsena Roalda Arctowskiego Henryka Bacewicz Grażyny Baló Zoltána Bartóka Béli Boglarczyków Borsuka Karola Braci Wagów Bronikowskiego Ksawerego Chłapowskiego Dezyderego Adama Ciszewskiego Józefa Feliksa Cybisa Jana Dembego Stefana Dembowskiego Edwarda Dunikowskiego Xawerego Dybowskiego Benedykta Gandhi Indiry Gęsickiego Zbigniewa "Juno" Grzegorzewskiej Marii Gutta Romualda ...

 • Artykuł

  SPRAWDZISZ TUTAJ

 • Artykuł

  Ursynów jako dzielnica mieszkaniowa istnieje dopiero od 1977 roku i w porównaniu z choćby przedwojennym Mokotowem czy Żoliborzem nie jest dzielnicą sędziwą. Dlatego też miejsca upamiętniające, jakie możemy tu napotkać, dotyczą wydarzeń, które rozgrywały się na tych terenach jeszcze na długo zanim pojawiły się pierwsze bloki. W przeważającej większości są to tablice memorialne nawiązujące do czasów II wojny światowej i jej, często bezimiennych, bohaterów. Andrzej Ibis-Wróblewski ...

 • Artykuł

  Kościół Św. Katarzyny - opieką Konserwatora Zabytków objęty jest zespół, w skład którego wchodzi kościół, plebania, dzwonnica oraz stary Cmentarz Służewski. Cmentarz został założony w XIII wieku. Zachowały się pojedyncze nagrobki z drugiej połowy XIX wieku. Na terenie cmentarza występuje starodrzew, w składzie którego dominują dęby, lipy, klony i jesiony. Drzewostany są w dobrym stanie biologicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie plebanii znajdują się dwa drzewa uznane za pomniki przyrody oraz...

 • Artykuł

  Już 1 grudnia 2021 roku rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Od tego dnia będzie można zgłaszać projekty. Na ursynowskie pomysły mieszkańców, które zostaną zrealizowane w 2023 roku, przeznaczono ponad 6 mln zł. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy może mieć wpływ na to, jak zmienia się najbliższe otoczenie.

 • Artykuł

  Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie...

 • Artykuł

  DODATEK MIESZKANIOWY (przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku) Beneficjent Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; ...

 • Artykuł

  Szkoły podstawowe: Szkoły podstawowe publiczne Szkoły podstawowe niepubliczne Obwody szkół podstawowych Przedszkola: Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego Licea: Licea publiczne Licea niepubliczne