Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Burmistrz Robert Kempa wystosował dziś zaproszenie do wszystkich dyrektorów publicznych jednostek edukacyjnych na terenie Ursynowa. Jest ono wynikiem analizy demograficznej roczników przedszkolnych i szkolnych na najbliższe cztery lata, przygotowanej przez Wydział Oświaty i Wychowania. Zgromadzone dane demograficzne  wskazują, że najbliższe lata wymuszą zmiany w istniejącej strukturze oddziałów szkolnych na Ursynowie. Wstępna prognoza, pokazuje, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba oddziałów...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD IV Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 10 marca 2015 r. godz. 18.00, Al. KEN 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy : sesja II cz. 1 z dnia 19.12.2014 r., sesja II cz. 2 z dnia 07.01.2015 r., sesja III cz. 1 z dnia 13.01.2015 r. , sesja III cz.2 z dnia 10.02.2015 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Wąwozowa r. ul. Stryjeńskich  została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa informuje, iż trwa przyjmowanie wniosków w związku z procesem sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby. Mieszkańcy mogą składać wnioski w sprawie przedmiotowego planu do 31 marca br. Proces sporządzania planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: od północy: północna granica działki nr ew. 64/10 z obrębu 1-11-13 do zachodniej granicy działki nr ew. 64/10, od zachodu:...

 • Artykuł

  Akademicki Związek Sportowy SGGW zaprasza  na jedyne w swoim rodzaju zawody sportowe! Każdy chętny, bez względu na wiek, płeć, doświadczenie, rozciągnięcie czy siłę mięśni ma szansę wziąć udział w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w „Papier, Nożyce, Kamień”!, które odbędą się 7 marca br. o godz. 12.00 w klubokawiarni „DZIEKANAT” przy ul. Nowoursynowskiej 161 (kampus SGGW). Zasady gry są bardzo proste – w grze posługujemy się symbolami, pokazywanymi jedną dłonią –papier (otwarta dłoń), nożyce...

 • Artykuł

  W związku z zainteresowaniem mieszkańców przedstawiamy aktualną informację dotyczącą realizacji zadania „Budowa Przedszkola przy ul. Tanecznej. Informacja dotycząca realizacji zadania „Budowa  Przedszkola przy ul. Tanecznej” W dniu 06.08.2013 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41/CP/2013. Zaplanowano budowę 7 oddziałowego przedszkola wraz z jadalnią i salą ruchową. 17.06.2014 r. ówczesny Zarząd Dzielnicy podpisał umowę z wybranym oferentem z...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniach od 3 do 17 marca br. w ursynowskich szkołach podstawowych będą odbywały się zebrania informacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich. Dodatkowo 7 marca br. w godz. 10.00-13.00 Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa zaprasza rodziców na prezentację ursynowskich szkół podstawowych pod hasłem "Sześciolatku witaj w szkole", która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej 8. Rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem, w...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa zaprasza rodziców dzieci 6-letnich na prezentację ursynowskich szkół podstawowych. Prezentacja ursynowskich szkół podstawowych pod hasłem „Sześciolatku witaj w szkole” odbędzie się 7 marca 2015 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej 8. Rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem, w którym obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie (z drugiej połowy rocznika 2008) oraz wszystkie dzieci...

 • Artykuł

  W dniach 11, 12, 16, 17 oraz 18 marca 2015 r. odbędą się spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. W trakcie spotkań autorzy projektów zaprezentują swoje projekty. Przewidziana jest również dyskusja. Spotkania to dobra okazja do łączenia projektów, ich modyfikacji, zwrócenia uwagi na szczegóły, które wymagają dopracowania. Może się okazać, że mieszkańcy mają podobne pomysły na projekt w zbliżonej lokalizacji albo złożyli dwa...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa w porozumieniu z Naczelnikiem II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Wojciechem Janickim podjął decyzję o uruchomieniu pilotażowego projektu w zakresie bezpieczeństwa. W każdy poniedziałek (zaczynając od 16 marca br.) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61) będzie funkcjonował punkt dyżurny Straży Miejskiej. Punkt zlokalizowany w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów (parter wejście od strony ul. I. Gandhi) będzie funkcjonował w...