Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Samorządy lokalne na terenie Dzielnicy. Gospodarka przestrzenna, gospodarka komunalna, transport, rolnictwo i inne problemy tzw. Zielonego Ursynowa. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu wszelkich problemów z terenu Zielonego Ursynowa, a także wszelkich zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem samorządów lokalnych na terenie Dzielnicy. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Czynności z zakresu kontroli. Zadania: Kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych Miasta, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu Dzielnicy Ursynów, w szczególności w zakresie: a) wywiązywania się z zadań przewidzianych Statutem i Statutem m. st. Warszawy b) wykonywania uchwał Rady Miasta i Rady Dzielnicy oraz zarządzeń Prezydenta c) działalności finansowej i gospodarczej Opiniowanie...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Gospodarka, inwestycje komunalne i transport na terenie Dzielnicy. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu gospodarki, inwestycji komunalnych i transportu. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu gospodarki, inwestycji komunalnych i transportu. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z gospodarką, inwestycjami komunalnymi i transportem. Skład: ...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Edukacja, kultura oraz sport na terenie Dzielnicy. Promocja Dzielnicy. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu edukacji, kultury i sportu. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu edukacji, kultury i sportu. Inicjowanie i ocena działań Zarządu dzielnicy związanych z edukacją, kulturą, sportem oraz promocją. Skład: Teresa Jurczyńska-Owczarek - przewodnicząca ...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Budżet Dzielnicy. Gospodarka finansowa Dzielnicy. Zadania: Opiniowanie we współpracy ze wszystkimi komisjami załącznika do budżetu m.st. Warszawy oraz innych projektów uchwał związanych z finansami Dzielnicy. Okresowa kontrola realizacji załącznika do budżetu, gospodarności i celowości wydatków Dzielnicy. Analiza stanu finansów Dzielnicy na tle budżetu m.st. Warszawy oraz perspektyw finansowych na kolejne lata. Skład: Ewa Halina Cygańska  - przewodnicząca ...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Dzielnicy. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu bezpieczeństwa o porządku publicznego. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Skład: Arkadiusz Dmowski - przewodniczący ...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: Architektura, urbanistyka i budownictwo. Strategia rozwoju Dzielnicy i m.st. Warszawy. Ekologia. Zadania: Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju i ekologii. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju oraz ekologii. Inicjowanie i ocena działań Zarządu...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=31Prx8a7mSw

 • Artykuł
 • Artykuł

  Prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy  Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 email: wom@ursynow.pl