Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Informujemy, że od 1 września 2015 roku obowiązuje inna częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Nowe harmonogramy odbioru odpadów zielonych zostały zamieszczone na stronie internetowej firmy odbierającej odpady - SITA Polska (dzielnice Ursynów i Wilanów) - http://www.sitapolska.pl/informacje-dla-mieszkancow.html Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na...

 • Artykuł

  Na terenie dzielnicy Ursynów można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dowolnej ilości w każdą sobotę od 10.00 do 14.00 na parkingu przy ul. Indiry Gandhi przed kortem tenisowym sąsiadującym z Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kossutha. Istnieje również możliwośćbezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domu. W Warszawie uruchomiony został program bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci (np. pralek, kuchenek elektrycznych, lodówek) bezpośrednio z domów....

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji odpadów ZOBACZ  Zachęcamy mieszkańców, zarządców nieruchomości do pobierania i wydruku materiałów informacyjnych: Plakat Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku? Ulotka Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku? Kompendium wiedzy o właściwej segregacji jest dostępne na stronie www.czysta.um.warszawa.pl. Zachęcamy również do śledzenia porad w mediach społecznościowych (#RadyNaOdpady;  #SegregujNa5). Materiały informacyjne...

 • Artykuł

  Nowe umowy na odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 roku Od 1 lipca 2019 roku weszły w życie umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy z nowymi wykonawcami. W ogłoszonym w tym roku przetargu wybrano najkorzystniejsze dla mieszkańców oferty. Nowe umowy będą obowiązywały przez trzy lata. W Dzielnicy Ursynów odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, konsorcjum SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.. Nowe harmonogramy...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą. Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Okres realizacji projektu:...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Zanim twoje dziecko Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności stopniu upowszechnieniu edukacji przedszkolnej Okres realizacji projektu: 01.09.2012-31.08.2013 Koszt realizacji: 286 216,38 PLN Kwota dofinansowania: 281 878,28...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Przedszkole Równych Szans Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności stopniu upowszechnieniu edukacji przedszkolnej Okres realizacji projektu: 01.09.2010-31.08.2012 Koszt realizacji: 1 727 293,00 PLN Kwota dofinansowania: 1...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Nowa szkoła Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Okres realizacji projektu: 03.08.2009-31.12.2012 Koszt...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (projekt systemowy) Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" (projekt systemowy) Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym...