Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Katarzyna Rymsza-Żuk tel.: 22 443 72 50 faks: 22 443 72 91 e-mail: ursynow.wos@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów należą w szczególności: Sprawy zieleni, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Irena Stanek tel.: 22 443 72 90 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.wom@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy należy w szczególności: wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą klientów w zakresie przyjmowania wniosków, skarg, petycji i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i...

 • Artykuł

  Zespół Kultury dla Dzielnicy Ursynów Kierownik Krzysztof Strużyński tel. 22 443 72 45 mail: ursynow.wku@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy należy w szczególności: wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy; prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych. Przy pomocy Wydziału wykonywany...

 • Artykuł

  Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Agnieszka Kot tel.: 22 443 72 41 faks: 22 443 72 42 mail: ursynow.wkf@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy należy w szczególności: realizacja spraw kadrowych pracowników Wydziałów dla Dzielnicy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, łącznie z dyrektorami instytucji kultury,...

 • Artykuł

  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Adam Boniecki tel.: 22 443 72 19 faks: 22 443 72 20 e-mail: ursynow.wir@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich; sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do...

 • Artykuł

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Anna Słomińska tel.: 22 443 75 20 faks: 22 443 71 65 e-mail: ursynow.wgn@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,...

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów Naczelnik Ewa Gładysz tel.: 22 443 73 88 , faks: 22 443 72 91, p. 419, e-mail: egladysz@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, Zadania: Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,...

 • Artykuł

  Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów Główny Księgowy - Justyna Sobczak tel.: 22 443 71 58 mail: ursynow.wbk@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zadań Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy należą w szczególności: pobór podatków i opłat lokalnych opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na...

 • Artykuł

  Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Eliza Pankratjew tel.: 22 443 73 96 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.wab@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; podejmowanie czynności na podstawie...

 • Artykuł

  Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Krzysztof Węgielski al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa tel.: 22 443 71 34 faks: 22 443 71 35 e-mail: ursynow.wag@um.warszawa.pl Zadania: Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem...