Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z póź. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że opisana w załączeniu nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010 r., poz.651 z póź. zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że opisana w załączeniu nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014, poz.518 t.j.) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Kajakowej stanowiąca własność m.st. Warszawy, przeznaczona została do wydzierżawienia. Wnioski o dzierżawę przedmiotowej nieruchomości można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu na...

 • Artykuł

  Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na otwarty trening GROM COMBAT, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 30 sierpnia, w Parku im. Cichociemnych (teren zielony na przedłużeniu ul. rtm. W. Pileckiego). Na otwarty i darmowy trening walki wręcz w Systemie GROM COMBAT zapraszamy wszystkich mieszkańców Ursynowa. Zajęcia potrwają godzinę i przeznaczone są dla każdego, niezależnie od stopnia sprawności fizycznej. Będzie to znakomita okazja do rozmowy z instruktorami i zaznajomienia się z...

 • Artykuł

  We wrześniu rozpocznie się wreszcie realizacja wielokrotnie blokowanej przez Urząd Miasta inwestycji, która została również zgłoszona jako pomysł do budżetu partycypacyjnego i uzyskała znaczące poparcie mieszkańców. Przy ursynowskim Ratuszu powstanie plac zabaw wraz z chodnikiem z metra Imielin w kierunku ul. Dereniowej. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, prace rozpoczną się we wrześniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 327 487,46 zł brutto.  Przetarg na budowę placu wygrała firma...

 • Artykuł

  Informujemy, że od 1 września 2015 roku obowiązuje inna częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Nowe harmonogramy odbioru odpadów zielonych zostały zamieszczone na stronie internetowej firmy odbierającej odpady - SITA Polska (dzielnice Ursynów i Wilanów) - http://www.sitapolska.pl/informacje-dla-mieszkancow.html Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na...

 • Artykuł

  Na terenie dzielnicy Ursynów można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dowolnej ilości w każdą sobotę od 10.00 do 14.00 na parkingu przy ul. Indiry Gandhi przed kortem tenisowym sąsiadującym z Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kossutha. Istnieje również możliwośćbezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci bezpośrednio z domu. W Warszawie uruchomiony został program bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci (np. pralek, kuchenek elektrycznych, lodówek) bezpośrednio z domów....

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji odpadów ZOBACZ  Zachęcamy mieszkańców, zarządców nieruchomości do pobierania i wydruku materiałów informacyjnych: Plakat Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku? Ulotka Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku? Kompendium wiedzy o właściwej segregacji jest dostępne na stronie www.czysta.um.warszawa.pl. Zachęcamy również do śledzenia porad w mediach społecznościowych (#RadyNaOdpady;  #SegregujNa5). Materiały informacyjne...

 • Artykuł

  Nowe umowy na odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 roku Od 1 lipca 2019 roku weszły w życie umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy z nowymi wykonawcami. W ogłoszonym w tym roku przetargu wybrano najkorzystniejsze dla mieszkańców oferty. Nowe umowy będą obowiązywały przez trzy lata. W Dzielnicy Ursynów odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany przez wykonawcę wyłonionego w przetargu, konsorcjum SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.. Nowe harmonogramy...

 • Artykuł

  Tytuł projektu: STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą. Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Okres realizacji projektu:...