Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Statut Osiedla "PYRY" - Uchwała Nr 192 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r.. Zajmuje obszar: od północy - ograniczony nasypem kolejowym metra, od wschodu -zachodnią ścianą Lasu Kabackiego, od południa - ul. Tukana z przyległościami od str.płd., ul. Baletową od strony północnej, od zachodu - wschodnią stroną ul. Farbiarskiej, wsch. stroną ul. Puławskiej na odcinku ul. Baletowej i ul. Tukana" Powierzchnia około 198 ha Organem uchwałodawczym – 15 osobowa Rada Osiedla Organem...

 • Artykuł

  Statut Osiedla "PRAWDZIWKA" - Uchwała Nr 193 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r. Zajmuje obszar: ograniczony od wschodu ul. Muchomora, od południa granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od zachodu ścianą Lasu Kabackiego, od północy terenem tzw. "Polany wewnątrz leśnej Lasu Kabackiego" Powierzchnia około 54 ha Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Organem wykonawczym Zarząd Osiedla Wybory na V kadencję odbyły się w dniu 23 marca 2014 r. Przewodniczący Zarządu...

 • Artykuł

  Statut Osiedla "JEZIORKI" - Uchwała Nr 188 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r.. Zajmuje obszar: od północy ograniczony nasypem torów metra, ul. Czempińską, od wschodu przedłużeniem ul. Farbiarskiej w kierunku północnym zachodnią stroną ul. Farbiarskiej, ul. Klarnecistów i ul. Sarabandy do ul. Karczunkowskiej , dalej południową stroną ul. Karczunkowskiej do ul. Puławskiej, zachodnią stroną ul. Puławskiej, od południa granicą Gminy Warszawa- Ursynów, od zachodu granicą Gminy...

 • Artykuł

   Statut Osiedla "WYCZÓŁKI" - Uchwała Nr 191 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r.. Zajmuje obszar: ograniczony od wschodu zachodnią ul. Poloneza, od południa północną stroną ul. Pląsy, od zachodu terenem kolejowym linii Warszawa Radom, od strony północnej wzdłuż Toru Służewieckiego i ul. Galopu." Powierzchnia około 159 ha Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Organem wykonawczym Zarząd Osiedla Przewodniczący Zarządu Osiedla – Pan BERNARD ZAWŁOCKI wybrany na V...

 • Artykuł

  Statut Osiedla "ETAP"  - Uchwała Nr 189 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r.  Zajmuje obszar: od północnego wschodu ograniczona ulicą Dawidowską, obejmującą również posesje przylegające od strony północno-wschodniej do ul. Dawidowskiej na odcinku linii kolejowej Warszawa-Radom do ul. Karczunkowskiej, od zachodu linią kolejową Warszawa-Radom" Powierzchnia około 9 ha,  liczba mieszkańców wg listy wyborców około 167 osób Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców ...

 • Artykuł

  Statut Osiedla "DĄBRÓWKA" - Uchwała Nr 190 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r. Zajmuje obszar: od północy ograniczona ul.Baletową, Puławską, ul. Jagielską z należącymi do niej posesjami wraz z ul. Jemiołuszki i południową granicą Lasu Kabackiego, od wschodu granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od południa granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od zachodu wschodnią stroną ulicy Puławskiej, ul. Karczunkowską, ul. Sarabandy, wzdłuż zachodniej granicy terenów Szkoły Podstawowej Nr 96, ul....

 • Artykuł

  Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w trosce o systemowe rozwiązywanie spraw osób niepełnosprawnych powierzył planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych panu Wojciechowi Malesie. W szczególności do jego zadań należy: inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidowania barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w...

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=BDPi2-dKmYY Porządek obrad Protokół

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=nBNEIzJUBP0 Porządek obrad

 • Artykuł

  http://www.youtube.com/watch?v=3LrcmTj-CFc Porządek obrad Protokół