Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Ursynów Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursynów Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Radni Kluby radnych Sesje Komisje Uchwały Rady Stanowiska Rady Interpelacja i zapytania Oświadczenia majątkowe Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni...

 • Artykuł

  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa tel: 22 443 74 65

 • Artykuł

  Biblioteka Publiczna J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ul.Wasilkowskiego 6 02-776 Warszawa, tel. 22 648 67 76, faks 22 899 20 02 www.ursynoteka.pl sekretariat@ursynoteka.pl

 • Artykuł

  Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kierownik Wiesław Gagaszka tel.: 22 443 73 25; 22 443 73 28; 22 443 73 29 e-mail: ursynow.bbizk@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

 • Artykuł

  Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Naczelnik Jolanta Napłoszek tel.: 22 443 73 36 faks: 22 443 73 37 e-mail: ursynow.baiso@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych zameldowania, wymeldowania, tel. 22 443 73 63, 22 443 75 11 udostępnianie danych osobowych, tel. 22 443 73 61, 22 443 73 60 dowody osobiste, tel. 22 443 73 59, 22 443 73 62, 22 443 74 97 ...

 • Artykuł

  PIKON – Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla osób z niepełnosprawnościami. W styczniu 2019 r. przy al. Solidarności 93 wznowił działalność PIKON, czyli Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami. Podstawowym celem funkcjonowania Punktu jest działalność informacyjna na rzecz stołecznego środowiska osób z niepełnosprawnościami na temat: procedur związanych z uzyskaniem statusu osoby niepełnosprawnej oraz przysługujących z tego tytułu ulg i uprawnień; procedur...

 • Artykuł

  Dostosowanie budynku ratusza Dzielnicy Warszawa-Ursynów W naszym ratuszu zostały zastosowane następujące elementy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością: Budynek jest usytuowany na poziomie gruntu - nie ma bariery architektonicznej w postaci schodów. W ten sposób zadbaliśmy, aby każdy mieszkaniec mógł swobodnie dostać się do budynku ratusza. Drzwi do budynku ratusza zarówno od ulicy Al. Komisji Edukacji Narodowej jak i od parkingu rozsuwają się automatycznie – modyfikacja dokonana...

 • Artykuł

  Park Lasek Brzozowy zlokalizowany jest przy ul. Lanciego, Belgradzkiej i Al. KEN. Jego powierzchnia to 3,64 ha. Park wyposażony jest w dwa place zabaw, stojaki rowerowe, boisko sportowe, wieże kwiatowe oraz bulodrom. Dużym atutem placu zabaw jest obszerny trawnik umożliwiający dzieciom zabawy ruchowe, wokół którego zamontowane zostały ławki i kosze na śmieci oraz posadzone drzewa i krzewy ozdobne. W południowej części parku znajduje się plac zabaw dla dzieci w wieku 2-7 lat. Wymienione w...

 • Artykuł

  Park Przy Bażantarni o powierzchni 9,79 ha, zlokalizowany jest w rejonie ulic: Przy Bażantarni, Al. KEN, Jeżewskiego, Rosoła. Jego wyposażenie to place zabaw, stojaki rowerowe, boisko sportowe, wieże kwiatowe, skate park, linarium, biblioteka plenerowa, gabiony, mostek oraz park linowy. Park realizowany jest etapowo, w 2008 r. oddano do użytku pierwszy element zagospodarowania parku – zespół boisk sportowych wybudowany w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”, składający się z boiska...

 • Artykuł

  Park im. Romana Kozłowskiego (tzw. Kopa Cwila) Położenie: w rejonie ulic: Koński Jar, Nutki, Zaolziańska, Dolina Służewiecka, Rzymowskiego Powierzchnia: 8,68 ha (Kopa Cwila to najwyższy sztuczny szczyt Ursynowa. Powstał w latach 70-tych XX wieku z ziemi nawiezionej z wykopów pod budowę pobliskich budynków i dróg) Najważniejsze atrakcje: plac zabaw siłownia zewnętrzna urządzenia do ćwiczeń Street Workout ścianka wspinaczkowa stoliki do ping-ponga: 2 szt. stoliki do gier...

 • Artykuł

  Do głównych zadań dzielnicy należy dbanie o pogodzenie nowoczesnych wizji architektonicznych z jednoczesnym zachowaniem walorów przyrodniczych Ursynowa. W zakresie dotyczącym działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska w Dzielnicy Ursynów realizowanych jest szereg długofalowych i przemyślanych programów, w tym budowa nowoczesnych parków oraz zieleńców, które pełnią znaczące funkcje przyrodnicze oraz funkcje społeczne: rekreacyjno-sportowe i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów...

 • Artykuł

  Telefony alarmowe : Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursynów Kierownik Zespołu Wiesław Gagaszka al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, p. 441 tel. (22) 443 73 27, (22) 443 73 25, (22) 443 73 28, (22) 443 73 29 ursynow.bbizk@um.warszawa.pl 999 - Pogotowie Ratunkowe 998 – Straż Pożarna 997 – Policja 986 – Straż Miejska 112 – Alarmowy telefon komórkowy 994 - Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne 982 - Pogotowie Dźwigowe 19...

 • Artykuł

  1) REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH Zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością Skarbu Państwa. Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta łowne żyjące w stanie wolnym (szkody łowieckie) uregulowane zostały w art. 46 - 50 Prawa łowieckiego. W przypadku obszarów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,...

 • Artykuł

  Stypendia adresowane są do osób realizujących: przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim lub projekty tematyczne związane z m.st. Warszawą czy też takie, których odbiorcami będą mieszkańcy różnych dzielnic m.st. Warszawy przedsięwzięcia/projekty tematyczne związane z jedną dzielnicą m.st. Warszawy czy też takie, których odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy jednej dzielnicy m.st. Warszawy. Zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów przyznawanych przez Miasto oraz przez...

 • Artykuł

  W Dzielnicy Ursynów funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa telefon: (022) 643 78 08 faks: (022) 643 78 08 e-mail: ppp18war@ppp18war.home.pl. Od 1983 roku Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji...

 • Artykuł

  Dzielnicowe Centrum Integracji realizuje program, którego celem jest tworzenie spójnego systemu pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do głównych zadań Centrum należy diagnozowanie problemów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy, pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dziecka zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz koordynowanie przyjęć do oddziałów integracyjnych w...

 • Artykuł

  International American School Sp. z o.o. Amerykańskie Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 72 I.A.S. ul. Dembego 18, 02-796 Warszawa tel. 22 649 14 40 WWW.IAS.EDU.PL Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 ul. Stryjeńskich 21, 02-791 Warszawa tel. 22 648 31 52 www.edukator.pl Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa tel. 22 641 36 50 www.loprzymierze.edu.pl Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego...

 • Artykuł

  Klub Radnych Projekt Ursynów: Ewa Halina Cygańska Kamil Orzeł - przewodniczący klubu Goretta Agnieszka Szymańska

 • Artykuł

  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Polski Związek Niewidomych Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Polski Związek Głuchych Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Krajowe Towarzystwo Autyzmu Fundacja Synapsis Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Fundacja Fuga Mundi Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na...