Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy: Kamila Terpiał, tel. 506 795 491, e-mail: kterpial@um.warszawa.pl. Dziennikarzy prosimy o kierowanie pytań dotyczących działania zarządu dzielnicy i funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pocztą elektroniczną na adres ursynow.media@um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  Kadencja 2016-2019 Kadencja 2019-2022 Kadencja 2023-2026 Zadaniem Rady Seniorów jest: reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy; podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych; wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Dzielnicy Ursynów. Jednym z głównych zadań rady będzie pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. UCHWAŁA Nr...

 • Artykuł

  Od 30 grudnia 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

 • Artykuł

  Marcin Szadowiak – Przewodniczący Komisji Kamil Orzeł – Wiceprzewodniczący Komisji Maciej Antosiuk Paweł Lenarczyk Karolina Mioduszewska Robert Wojciechowski Ryszard Zięciak

 • Artykuł

  1. Paweł Lenarczyk – Przewodniczący Komisji 2. Olga Górna – Wiceprzewodnicząca Komisji 3. Halina Maria Kupiecka 4. Leszek Lenarczyk 5. Małgorzata Szymańska 6. Piotr Świątkowski

 • Artykuł

  Karolina Mioduszewska – Przewodnicząca Komisji Krystian Malesa – Wiceprzewodniczący Komisji Olga Górna Halina Kupiecka Karol Radziwiłł Magdalena Rogozińska Robert Wojciechowski Grażyna Wójtowicz Bartosz Zawadzki Ryszard Zięciak

 • Artykuł

  Tomasz Sieradz – Przewodniczący Komisji Sylwia Krajewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Maciej Antosiuk Olga Górna Tomasz Krasowski Halina Kupiecka Antoni Pomianowski Mateusz Rojewski Piotr Skubiszewski Bartosz Zawadzki

 • Artykuł

  Olga Górna – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Halina Kupiecka Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Marcin Szadowiak

 • Artykuł

  Sylwia Krajewska – Przewodnicząca Komisji Robert Wojciechowski – Wiceprzewodniczący Komisji Krystian Malesa Tomasz Krasowski Katarzyna Polak Antoni Pomianowski Magdalena Rogozińska Mateusz Rojewski Piotr Paweł Skubiszewski Małgorzata Szymańska Grażyna Wójtowicz

 • Artykuł

  Ryszard Zięciak - Przewodniczący Komisji Karolina Mioduszewska - Wiceprzewodnicząca Komisji Michał Matejka Katarzyna Polak Tomasz Sieradz Piotr Świątkowski Bartosz Zawadzki

 • Artykuł

  Krystian Malesa – Przewodniczący Komisji Halina Kupiecka – Wiceprzewodnicząca Komisji Maciej Antosiuk Olga Górna Sylwia Krajewska Tomasz Krasowski Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk Kamil Orzeł Karol Radziwiłł Tomasz Sieradz

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy, ze swojego grona, powołuje stałe lub doraźne komisje, określając ich: przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. Rada Dzielnicy obowiązkowo powołuje Komisję Rewizyjną Rady Dzielnicy. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej, stałej komisji. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz członków komisji, członkowie Zarządu Dzielnicy oraz radni niebędący członkami tej komisji, bez prawa udziału w głosowaniu. W sprawach należących do ich właściwości komisje...

 • Artykuł

  Dyrektor Krzysztof Czubaszek ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa Program działania instytucji kultury pn. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” Dyrektor Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” wybrany Konkurs na dyrektora UCK „Alternatywy” Statut Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" Rekomendacja Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie Ursynowskiego Centrum Kultury (UCK) grudzień 2019 18 mln zł na Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” ...

 • Artykuł

  Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów tel. 22 443 75 08 mail: azebrowska@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: przeprowadzanie kontroli działalności Wydziałów...

 • Artykuł

  Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Ursynów Kierownik Sławomir Zabawski tel.: 22 443 7 1 20 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.zor@ursynow.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Zespołu Obsługi Rady Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji; udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich...

 • Artykuł

  Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Piotr Nietz tel.: 022 443 72 73, 443 72 78, 443 72 75 e-mail: ursynow.wsr@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wychowania fizycznego i sportu szkolnego przy wykorzystaniu bazy...

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Edyta Leśniak-Klenkiewicz tel.: 22 443 72 79 faks: 22 443 72 80 e-mail: ursynow.wzl@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Godziny przyjęć interesantów: wtorek: dzień bez interesantów środa: dzień bez interesantów czwartek: 8.00-12.00 piątek: dzień bez interesantów Pracownicy wydziału są również dostepni mailowo ursynow.wzl@um.warszawa.pl i telefonicznie Referat Gospodarowania...

 • Artykuł

  Wydział Zamówień Publicznych Dzielnicy Ursynów Naczelnik Joanna Gawlik tel.: 22 443 73 31 faks: 22 443 73 32 mail: ursynow.wzp@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy należy w szczególności: zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Dzielnicy; sporządzanie opinii dotyczących udzielania zamówień...

 • Artykuł

  Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Marcin Czempiński tel.: 22 443 73 78 faks: 22 443 73 94 e-mail: ursynow.wss@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze...

 • Artykuł

  Wydział Prawny dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Wydziału Damian Kubicki tel.: 22 443 72 66 faks: 22 443 72 67 mail: ursynow.wpr@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy oraz Wydziałów dla Dzielnicy; obsługa prawna Delegatur Biur; ...