Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Joanna Sienicka tel.: 22 443 72 10 mail: ursynow.wow@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów należy wykonywanie zadań organu prowadzącego w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do Dzielnicy oraz realizacji polityki oświatowej m.st. Warszawy, a w szczególności: ...

 • Artykuł

  Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Beata Tokaj tel.: 22 443 71 33, 22 443 71 27, 22 443 71 31, 22 443 71 32, 22 443 71 33, 22 443 71 52; mail: ursynow.wod@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną posiedzeń Zarządu Dzielnicy oraz spotkań i narad z udziałem członków Zarządu...

 • Artykuł

  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Katarzyna Rymsza-Żuk tel.: 22 443 72 50 faks: 22 443 72 91 e-mail: ursynow.wos@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów należą w szczególności: Sprawy zieleni, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Irena Stanek tel.: 22 443 72 90 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.wom@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy należy w szczególności: wykonywanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą klientów w zakresie przyjmowania wniosków, skarg, petycji i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i...

 • Artykuł

  Zespół Kultury dla Dzielnicy Ursynów Kierownik Krzysztof Strużyński tel. 22 443 72 45 mail: ursynow.wku@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy należy w szczególności: wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy; prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych. Przy pomocy Wydziału wykonywany...

 • Artykuł

  Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Agnieszka Kot tel.: 22 443 72 41 faks: 22 443 72 42 mail: ursynow.wkf@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy należy w szczególności: realizacja spraw kadrowych pracowników Wydziałów dla Dzielnicy oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, łącznie z dyrektorami instytucji kultury,...

 • Artykuł

  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Adam Boniecki tel.: 22 443 72 19 faks: 22 443 72 20 e-mail: ursynow.wir@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych i wieloletnich; sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do...

 • Artykuł

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Anna Słomińska tel.: 22 443 75 20 faks: 22 443 71 65 e-mail: ursynow.wgn@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,...

 • Artykuł

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Dzielnicy Ursynów Naczelnik Ewa Gładysz tel.: 22 443 73 88 , faks: 22 443 72 91, p. 419, e-mail: egladysz@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, Zadania: Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,...

 • Artykuł

  Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów Główny Księgowy - Justyna Sobczak tel.: 22 443 71 58 mail: ursynow.wbk@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zadań Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy należą w szczególności: pobór podatków i opłat lokalnych opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na...

 • Artykuł

  Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Eliza Pankratjew tel.: 22 443 73 96 faks: 22 443 72 91 mail: ursynow.wab@um.warszawa.pl al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Zadania: Do zadań Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; podejmowanie czynności na podstawie...

 • Artykuł

  Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Ursynów Naczelnik Krzysztof Węgielski al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa tel.: 22 443 71 34 faks: 22 443 71 35 e-mail: ursynow.wag@um.warszawa.pl Zadania: Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem...

 • Artykuł

  Rada m.st. Warszawy przyznała 18 mln zł na działalność Ursynowskiego Centrum Kultury na lata 2021-2024. Rada przyjęła także uchwałę o utworzeniu nowej instytucji kultury oraz nadaniu jej statutu. W październiku budynek otrzymał nazwę „Alternatywy”. - Dodatkowe środki to bardzo poważny „zastrzyk” finansowy dla ursynowskiej kultury. To szczególnie ważne, że mimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej decyzjami rządu oraz pandemią COVID-19, znajdą się pieniądze dla naszej dzielnicy. Dzięki...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Urzędu m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa Informacja WOM: (22) 443 72 00 (22) 443 71 56 (22) 443 73 01 Godziny pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, w sobotę i niedzielę nieczynne. Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów Stanowiska kasowe Wydziału...

 • Artykuł

  Antoni Pomianowski Piotr Krzysztof Świątkowski

 • Artykuł

  Piotr Paweł Skubiszewski - Przewodniczący Klubu Leszek Lenarczyk Paweł Lenarczyk

 • Artykuł

  Kamil Orzeł - Przewodniczący Klubu Maciej Krzysztof Antosiuk Bartosz Kamil Zawadzki

 • Artykuł

  Marcin Stefan Szadowiak – Przewodniczący Klubu Katarzyna Maria Polak Karol Roman Radziwiłł Mateusz Konrad Rojewski

 • Artykuł

  Tomasz Sieradz – Przewodniczący Klubu Olga Górna Sylwia Krajewska Tomasz Wojciech Krasowski Halina Maria Kupiecka Krystian Malesa Michał Patryk Matejka Karolina Anna Mioduszewska Magdalena Grażyna Rogozińska Małgorzata Ewa Szymańska Robert Marcin Wojciechowski Grażyna Wójtowicz Ryszard Wawrzyniec Zięciak

 • Artykuł

  Kluby radnych Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Klub może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach, stanowiących przedmiot obrad sesji Rady Dzielnicy. Działalność klubu radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta. Kluby radnych mogą jednak występować do Burmistrza Dzielnicy o nieodpłatne udostępnienie im pomieszczeń w celu odbywania spotkań i dyżurów. Kluby radnych 2018-2023 Klub...