Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W dniu 8 kwietnia 2015 r. rozpoczęły się badania ankietowe oraz pomiary ruchu pojazdów i liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Warszawskie Badanie Ruchu 2015 będzie pierwszym od 10 lat tak kompleksowym badaniem zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy i największym badaniem ruchu w Polsce. Najważniejszym celem badania jest uzyskanie aktualnych danych o codziennych zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Warszawy, t.j. o ich decyzjach o podjęciu podróży, wyborze celu i środka...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz z Fundacją Zobacz… JESTEM, zaprasza na bezpłatne spotkania DEPRESJA W SPÓDNICY, czyli Mamo, UŚMIECHNIJ SIĘ!  Zapraszamy: kobiety w ciąży i w okresie połogu; rodziców małych dzieci; partnerów; członków rodzin. A także: dzieci w wieku 0-6 lat. W ramach projektu odbędą się: 1. WYKŁADY: Depresja w spódnicy, czyli edukacyjnie na temat: zaburzeń nastroku w okresie ciąży i połogu; depresji u rodziców małych dzieci. Terminy: 11 kwietnia, 16...

 • Artykuł

  W dniu 31 marca o godzinie 10.00 w Przedszkolu Nr 366 przy ul. Hawajskiej 7 odbył się uroczysty finał konkursu pn. „Pozdrowienia z Warszawy” pod Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Do konkursu przystąpiło 59 dzieci z 19 publicznych i niepublicznych przedszkoli. Komisja konkursowa kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie przyznała   3 nagrody dla dzieci za zajęcie  I, II i III – go  miejsca oraz 4 wyróżnienia. Nagrodzone dzieci otrzymały książki o Warszawie i dyplomy....

 • Artykuł

  W dniu 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął Uchwałę w sprawie  przyjęcia „Dzielnicowego programu odpracowywania zaległości czynszowych”. Program ma ułatwić spłatę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych  (bądź odszkodowania za bezumowne używanie lokalu) osobom  zajmującym na terenie Dzielnicy Ursynów lokale mieszkalne, wchodzące w skład zasobu m.st. Warszawy. Stworzenie możliwości odpracowania zadłużenia  ma ogromne znaczenie społeczne, bo z jednej strony – stwarza możliwość...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518 j.t. z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że opisana niżej nieruchomość przy ul. Spornej została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Zapraszamy członków Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz.  17:00  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN  61 w sali 136. Proponowany porządek obrad: Informacja Burmistrza Roberta Kempy ws. spotkania w budynku przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1. Informacja nt. spotkania Forum Dialogu Społecznego. Konsultacje dot. Programu współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020 r. –...

 • Artykuł

  31 marca Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, mająca swą siedzibę na Ursynowie, jako trzecia w kraju placówka otrzymała nagrodę przyznawaną przez fundację Rak'n'Roll. Certyfikat „Super HoSpa” przyznawany jest hospicjom, w których pacjenci objęci są wszechstronną, profesjonalną, a przede wszystkim pełną ciepła i serdeczności opieką. Akcja ma na celu przełamywanie stereotypów dotyczących chorób nowotworowych oraz oswajanie z doświadczaniem terminalnego etapu choroby. - Ten...

 • Artykuł

  2 kwietnia br. w imieniu Burmistrza Dzielnicy Ursynów Roberta Kempy pracownicy Urzędu Dzielnicy przekazali na ręce Dyrektor Ewy Makowskiej dla podopiecznych Ośrodka Wspomagania Rodziny podziękowania i słodkości za własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Jak co roku, podopieczni ośrodka wraz z dziećmi z Domu Dziecka nr 10 przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w Pyrach wykonali osobiście różnymi technikami plastycznymi piękne, kolorowe karki świąteczne. Na specjalną prośbę Przewodniczącej Rady i...

 • Artykuł

  Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udostępniło w naszym ratuszu INFOKIOSK. Infokiosk jest interaktywnym punktem informacyjnym, będącym samoobsługowym urządzeniem elektronicznym. Stanowi on narzędzie umożliwiające bezpłatne korzystanie z prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Punktu kontaktowego (ePK) – platformy informacji o warunkach wykonywania...

 • Artykuł

  OŚ-III-Geo.6540.27.2015.MAK Nr pisma w sprawie: 3 Warszawa, 27.03.2015 r. ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek,...

 • Artykuł

  W środę, 1 kwietnia, otwarty został po rozbudowie parking P+R Metro Stokłosy. Na czterech poziomach zaparkuje tu prawie 400 samochodów i 20 rowerów. Jednopoziomowy parking przy stacji metra Stokłosy cieszył się ogromnym zainteresowaniem kierowców. Samochody wypełniały go do ostatniego wolnego miejsca. Od środy zmotoryzowani nie będą już mieli problemów z zaparkowaniem swojego pojazdu, ponieważ punktualnie o godzinie 4.30 pierwsi kierowcy wjadą na nowy, czteropoziomowy parking. Po rozbudowie...

 • Artykuł

  Siłownie miejskie to wspaniałe miejsce, aby rozpocząć i kontynuować przygodę z aktywnością ruchową. Dają one możliwość zażycia aktywności ruchowej blisko domu, bez kosztów, na świeżym powietrzu. Mogą na nich ćwiczyć wszyscy ursynowianie – młodzież, dorośli i nasi seniorzy. Dzięki ogólnej dostępności siłownie dają możliwość ćwiczeń w każdej wolnej chwili i pomogą utrwalić nawyk regularnej aktywności ruchowej. Mamy przyjemność zaprosić mieszkańców naszej dzielnicy na wybrane siłownie...

 • Artykuł

  Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie zaprasza warszawskich seniorów (pow. 60 r.ż.) do udziału w projekcie „Aktywni – zintegrowani - świadomi swych praw seniorzy”. Program ma na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów,  integrację społeczną oraz podniesienie świadomości bycia aktywnym ruchowo do późnych lat życia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o projekcie na stronie: www.pck-warszawa.pl lub telefonicznie 505-144-517. ...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Fundacja „Ala ma kota” mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc?”, która odbędzie się 8 kwietnia 2015 roku w godz. 13.00 – 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zapisy do 3 kwietnia br. Konferencja  poświęcona będzie  wymianie poglądów i doświadczeń, propagowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Skierowana jest do nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów,...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2014r., poz. 518, z późn. zm.), Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że opisana nieruchomość przy ul. Zięby została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (j,t. Dz. U. 2014.518 z poźn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Nowoursynowskiej  została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

 • Artykuł

  Do 30 kwietnia mieszkańcy Stolicy mogą oddać swój głos na inicjatywę nominowaną do Nagrody Głównej w ramach konkursuS3KTOR. W ramach konkursu zgłoszono 163 inicjatywy w dziesięciu kategoriach, takich jak edukacja, sport czy kultura, które były realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2014.  Nominacje do Nagrody Głównej otrzymały 44 inicjatywy z dziewięciu kategorii. Spośród nominowanych inicjatyw Mieszkańcy Warszawy mogą wybrać ich zdaniem najciekawszą, która otrzyma prestiżową...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na IX edycją Ogólnowarszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Więcej informacji na temat konkursu pod linkami: - fanpage "Kucharz Doskonały": https://www.facebook.com/KucharzDoskonaly2015 - filmik z ubiegłego roku "Kucharz Doskonały 2014": https://www.youtube.com/watch?v=n1ABL6wHSX8 - info pojawi się również na stronach: http://otwartedrzwi.pl/ http://wtz.otwartedrzwi.pl/ https://www.youtube.com/user/WTZSOD/...

 • Artykuł

  Eksperci ostrzegają, że do 2020 roku nawet 11 milionów osób może stracić wzrok w wyniku jaskry. Tylko odpowiednio wczesne wykrycie tej choroby daje szansę na uniknięcie nieodwracalnego uszkodzenia narządu wzroku. Według badań, aż 70% przypadków jaskry diagnozowanych jest zbyt późno, by uchronić pacjenta przed utratą wzroku. Zachęcamy Państwa do systematycznych badań wzroku oraz zapoznanie ze szczegółami kampanii edukacyjnej, realizowanej przez Polski Związek Niewidomych oraz Sekcję Jaskry...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD V Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 31 marca 2015 r. godz. 18.00, Al. KEN 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 10.03.2015 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej nadania imienia Barbary Lewandowskiej Przedszkolu nr 395 w Warszawie, ul. Na Uboczu...

 • Artykuł

  W sobotę, 28 marca, o godz. 20.30 odbędzie się, ósma już odbywająca się w Polsce, ogólnoświatowa akcja „Godzina dla Ziemi” . W tym czasie tysiące ludzi wyłącza światła na jedną symboliczną godzinę na znak troski o naszą planetę. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ursynowa do udziału w tej akcji. Przy tej okazji zachęcamy do zmiany nawyków na bardziej przyjazne dla naszego globu. Warto bowiem gasić niepotrzebne światło, zmniejszyć zużycie wody, więcej korzystać z komunikacji miejskiej zamiast...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przygotował listę priorytetowych dróg, które w 2015 roku zostaną wyremontowane w ramach remontów bieżących. Są to drogi zarówno na tzw. Wysokim Ursynowie, jak i na Zielonym Ursynowie. Zakres prac jest różny w zależności od potrzeb. Szczegóły zaplanowanych zadań inwestycyjnych w zestawieniu poniżej. Przyjęty na 2015 plan zadań remontowych na terenie Ursynowa Zielony Ursynów   1 Taneczna przy ul. Poleczki wykonanie przepustu w celu spływu wody...

 • Artykuł

  W dniu 6 marca 2015 r. odbyła się VII edycja konkursu „Warszawa moje miasto- poznaj moją dzielnicę”. Konkurs skierowany był do dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do warszawskich przedszkoli. Do konkursu zgłosiły się 54 przedszkola z 11 dzielnic Warszawy (Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Płd., Praga Płn., Targówek, Ursynów, Wawer, Włochy, Żoliborz). W konkursie uczestniczyło 108 dzieci. Konkurs składał się z II etapów. W I etapie przedszkola wykonywały album pt.: „Poznaj moją...

 • Artykuł

  W szkole Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego 20 marca 2015 roku odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom dwóch konkursów dzielnicowych: Dzielnicowego Konkursu Humanistycznego Czasy saskie oraz Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego Co w trawie piszczy. Konkursy objęte były Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Dzielnicowy Konkurs Humanistyczny Czasy saskie przeznaczony był dla uczniów klas V i VI. Do finału zakwalifikowało się 26 uczniów z 7 ursynowskich szkół...

 • Artykuł

  W miniony weekend (21-22 marca) w ursynowskiej Arenie miał miejsce Ogólnopolski Turniej Badmintona MB Motors Warsaw Open. W turnieju uczestniczyło prawie 200 zawodników z Polski i zagranicy. Rozegrano prawie 400 meczów. Wśród uczestników sobotnich zmagań byli min. Michał Rogalski i Adrian Dziółko - czołowi zawodnicy kadry narodowej, zawodnicy sklasyfikowani w pierwszej 100 światowego rankingu. Na profesjonalnych matach podczas turnieju spotkali się nie tylko doświadczeni zawodnicy, ale także...

 • Artykuł

  Zapraszamy na szóste spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które odbędzie się 30 marca br. (poniedziałek) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów o godz. 17.30 w sali nr 424. Zgodnie z § 24 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2016 w obszarach, w których mieszkańcy zgłosili powyżej 50 projektów przeprowadzana jest tzw. preselekcja. Autorzy projektów w specjalnym głosowaniu dokonują wyboru projektów do etapu weryfikacji szczegółowej. Głównym...

 • Artykuł

  Informujemy , że w dniu 23 marca br. teren przy ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Dzierzby został na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów po raz kolejny uprzątnięty (sprzątanie zakończyło się o godz. 13, a o 14 podczas wizji w terenie – były już nowe worki i gałęzie…). W dniu wczorajszym ok. godz. 17.00, firma działająca na zlecenie Urzędu Dzielnicy zamontowała w wyznaczonych miejscach 2 tablice informacyjne dot. zakazu wyrzucania odpadów pod karą grzywny. Straż Miejska została poinformowana o...

 • Artykuł

  Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach komputerowych adresowanych do ursynowskich seniorów. Oferta kierowana jest do osób 60+ mieszkających na terenie Ursynowa. Głównym celem zajęć jest zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem w codziennym życiu, bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy, a co za tym idzie wzrost aktywności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego. Projekt, współfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów...

 • Artykuł

  Zgodnie z treścią § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st....