Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku konkursu ofert na najem na okres do 3 lat miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach przy ulicy Kłobuckiej 14, 16 -18 (wspólna hala garażowa), 18A oraz 16B -18D (wspólna hala garażowa) w Warszawie, który odbył się w dniu 21 lipca 2015r. Oferenci, którzy zostali wybrani na najemców miejsc postojowych zostaną zawiadomieni na piśmie o wynikach konkursu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej...

 • Artykuł

  Na Ursynowie, podobnie jak w innych dzielnicach Warszawy, uroczyście obchodzono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uczestniczyli w wydarzeniach lokalnych oraz uroczystościach rangi państwowej. Na ursynowskim ratuszu umieszczono również kotwicę - symbol Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godz.  9.00 złożono  wieńce i zapalono znicze przed pamiątkowym głazem przy ul. Puławskiej 266 i pod tablicą memoratywną na ogrodzeniu...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Dzisiaj rozpoczęła się budowa pierwszego na Ursynowie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Plac zaprojektowany przez logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, rehabilitantów  i psychologów zostanie oddany do użytku dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 213 we wrześniu. Zakres prac obejmuje wykonanie bezpiecznych nawierzchni amortyzujących upadki, montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie zieleni. Ursynowskie przedszkole obejmuje opieką dzieci m.in. z autyzmem,  z zaburzeniami...

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, (al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie) informuje o zamknięciu konkursu ofert na najem na okres do 3 lat miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach przy ulicy Kłobuckiej 14, 16 -18 (wspólna hala garażowa), 18A oraz 16B -18D (wspólna hala garażowa) w Warszawie, który z dnia 21 lipca 2015 r. Jednocześnie informujemy, że skargi na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu jego uczestnicy mogą składać w terminie trzech dni...

 • Artykuł

  Podczas tegorocznych wakacji trwa szereg remontów ursynowskich placówek oświatowych. Prace zaplanowano w 13 lokalizacjach na Ursynowie – ich koszt przekroczy 2 mln zł. Dzięki temu od nowego roku szkolnego placówki edukacyjne będą bardziej przyjazne najmłodszym mieszkańcom Ursynowa. Trwa budowa placu zabaw w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul. Teligi 1 (wartość umowy 457 929,28 zł) oraz remont placu zabaw w ogrodzie obok Przedszkola nr 400   przy ul. Lokajskiego 2 (wartość umowy 249 165,09...

 • Artykuł
 • Artykuł

  W związku z modernizacją ul. Pileckiego dzisiaj (29 lipca br.) od godz. 22.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Potrwa ona do 31 sierpnia br. Zamknięty zostanie wjazd w ul. Pileckiego od strony Roentgena i Ciszewskiego do wjazdu do Centrum Onkologii. Przystanek przy wejściu do Centrum zostanie czasowo przeniesiony na przystanek przy skrzyżowaniu ul. Pileckiego i ul. Ciszewskiego. Ruch na skrzyżowaniu ul. Indiry Gandhi i ul. Pileckiego odbywać się będzie bez zmian. W związku z...

 • Artykuł

  Już w przyszłym roku Ursynów będzie miał pierwszy dzielnicowy dom kultury, powstanie on przy ul. Kajakowej. A budować go będzie firma „DORBUD” S.A, umowa z wykonawcą, wyłonionym w przetargu, została podpisana 31 lipca br. Ośrodek będzie się mieścił w odrębnym budynku, wokół którego zaplanowano układ dróg i chodników oraz miejsca parkingowe. Budynek będzie miał dwie kondygnacje naziemne bez podpiwniczenia. Obiekt oraz otaczający go teren w całości dostępne będą dla osób niepełnosprawnych. ...

 • Artykuł

  W ramach obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia br. o godzinie 9.00 zaplanowano uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy z udziałem Żołnierzy AK „Baszta”, ursynowskiego koła ZKRPiBWP, oraz przedstawicieli Dzielnic: Ursynowa i Mokotowa. Nastąpi to w następujących Miejscach Pamięci Narodowej: przed pamiątkowym głazem przy ul. Puławskiej 266, pod Tablicą memoratywną na ogrodzeniu Toru Wyścigów Konnych. Ponadto w miejscach pamięci na terenie Ursynowa...

 • Artykuł

  Od dziś do północy 16 sierpnia br. trwa głosowanie nad lokalizacjami dla 6 nowych siłowni plenerowych na dwóch obszarach Ursynowa. W odpowiedzi na ogłoszoną przez Urząd Dzielnicy Ursynów w maju br. akcję pod hasłem „Wskaż lokalizację dla 6 nowych siłowni plenerowych” w wymaganym terminie wpłynęły w sumie 104 propozycje. Wśród zaproponowanych lokalizacji znaczna część pokrywała się, co świadczy o tym, że mieszkańcy Ursynowa są zgodni co do tego, w których rejonach dzielnicy siłownie powinny...

 • Artykuł

  Informujemy, że pakiety do głosowania korespondencyjnego dla wyborców, którzy złożyli wniosek o tę formę głosowania są już do odbioru w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy al. KEN 61 na I piętrze stanowisko nr 15 w godzinach pracy Urzędu. Referendum ogólnokrajowe - zaświadczenie o prawie do głosowania Państwowa Komisja Wyborcza Strona Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie referendum Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania...

 • Artykuł

  Już dzisiaj zapraszamy na kolejne ursynowskie potańcówki. W minioną sobotę, 25 lipca, nawet nie najlepsza pogoda nie wystraszyła miłośników dobrej zabawy. W strugach deszczu  i przy dźwiękach „Deszczowej piosenki” uczestnicy zabawy tańczyli w doskonałych nastrojach aż do wieczora. Na naszym parkiecie bawili się wspólnie dorośli, seniorzy i dzieci. Tego dnia do powsińskiego amfiteatru przybyło kilkadziesiąt osób, aby na świeżym powietrzu potańczyć w rytmach największych światowych przebojów....

 • Artykuł

  Przekazujemy odpowiedzi na pytania i problemy, które zostały poruszone na spotkaniach Zarządu z mieszkańcami, przesłane mailowo lub złożone "papierowo". Spotkania odbyły się w kwietniu i maju br., w pięciu różnych miejscach na Ursynowie: w szkołach przy ul Mandarynki 1, Hawajskiej 7, Lokajskiego 3 oraz Sarabandy 16/22, a także w Domu Sztuki SMB „JARY” przy ul. Wiolinowej 14. Szacujemy, że wzięło w nich udział łącznie ponad 300 osób, a zebraliśmy ok. 200 szczegółowych pytań, sporo z nich się...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości  prawie 63 000 zł na edukację ekologiczną w szkołach. W ramach przyznanych środków realizowane będą dwa projekty: „Ursynowskie Ekoszkoły – W Lesie” oraz „Ursynowskie Ekoszkoły – Na Łące”. Głównym celem projektów jest podniesienie znaczenia aktywnych, terenowych form edukacji pro-ekologicznej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w ursynowskich szkołach podstawowych. W...

 • Artykuł

  Od piątku do niedzieli, 24-26 lipca, hala Areny Ursynów przy ul. Pileckiego 122, gościć będzie najlepszych zapaśników, którzy rywalizować będą w międzynarodowych zawodach i memoriałach. Na matach podziwiać będziemy zapaśnicze walki kobiet i mężczyzn, zarówno w stylu klasycznym, jak i wolnym. Podczas trzydniowej rywalizacji odbędą się aż trzy turnieje: XXIV Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu klasycznym; XIX Międzynarodowy Turniej UWW „Poland Open” w zapasach kobiet; LVIII...

 • Artykuł

  Działając w imieniu m. st. Warszawy w zakresie sprawowania trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, na podstawie art. 39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 j.t. z późn. zmianami), informuję o zamiarze budowy wymienionych poniżej ulic, celem umożliwienia zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych: 1) ul. 5 KUD 2) ul. 7 KUD z Miejscowego planu...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym Członkowie Zarządu Dzielnicy Ursynów  w obecności przedstawiciela Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego przekazali do użytkowania Komisariatowi Policji Warszawa - Ursynów pięć urządzeń typu ALKO BLOW. Urządzenia preselektywnego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu zostały zakupione w ramach dotychczasowej współpracy w celu podniesienia bezpieczeństwa na ulicach Ursynowa.

 • Artykuł

  W dniu 17 lipca 2015 roku uczestniczyłem w audycie portu lotniczego im. F Chopina w Warszawie pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dla potrzeb osób z niepełnosprawnością pojawiły się szereg udogodnień które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają komfort podróżowania. Na poziomie odlotów, jak i przylotów, wyznaczone zostały dodatkowe miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych, na których można zaparkować pojazd przed wejściem do terminala. Na poziomie odlotów znalazły się...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518 j.t. z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość  przy ul. Relaksowej została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz z  Lasami Miejskimi informuje o planowanym remoncie ulicy Rydzowej, położonej na terenie Lasu Kabackiego. Rozpoczęcie prac budowlanych odbędzie się w terminie 20 lipca - 30 września 2015 r. W tym czasie, ulica Rydzowa będzie zamknięta dla ruchu pieszego. Osoby odwiedzające Las Kabacki mogą korzystać z ulicy Maślaków, prowadzącej przez Park Kultury w Powsinie, od pętli autobusu 519 do polany ogniskowej przy Lesie Kabackim. Informujemy, że dołożymy...

 • Artykuł

  Przedstawiamy Państwu rozwiązania koncepcyjne dotyczące pasów rowerowych w ulicy Cynamonowej i Dereniowej. Zaproponowane rozwiązania mają na celu ułatwienie poruszania się rowerzystów po terenie Dzielnicy Ursynów. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionych rozwiązań do 31.07.2015 r. na adres email: pasyrowerowe@ursynow.pl  lub pisemnie do Wydziału Obsługi Mieszkańców, al. KEN 61, 02-777 Warszawa. Ostateczna forma wdrożenia przedstawionych rozwiązań zależy od zatwierdzenia projektów stałej...

 • Artykuł

  Informujemy, że od 1 września br. pociągi pierwszej linii metra będą jeździć z prędkością 80 km/h. Oznacza to, że składy na perony będą podjeżdżały częściej, niż do tej pory. Dzięki tej zmianie w godzinach szczytu, pociągi będą podjeżdżać na stacje co 2 minuty i 30 sekund, a nie jak do tej pory  co 2 min. i 50 sek. Niby nie jest to duża różnica, jednak w godzinach szczytu znacząca. Oprócz przyspieszenia kursowania składów, od września wprowadzany zostanie również nowy system kontroli ruchu....

 • Artykuł

  W sobotę, 25 lipca br. w godz. 16.00 – 21.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców na ursynowską, międzypokoleniową potańcówkę, która odbędzie się w amfiteatrze Parku Kultury w Powsinie. Tego wieczoru będziemy szaleć w tanecznych rytmach największych światowych przebojów. Nikt nie będzie mógł narzekać na nudę! W taneczny nastrój wprowadzi nas  BIG BAND URSYNÓW, a następnie DJ zaserwuje nam porządną dawkę największych tanecznych hitów! Wśród atrakcji oprócz tanecznych rytmów dla wszystkich...

 • Artykuł

  Segway to dwukołowy, jednoosobowy pojazd elektryczny, wykorzystywany często przez funkcjonariuszy policji, straży miejskiej i służb ochrony oraz wszędzie tam, gdzie do codziennych obowiązków należy częste przemieszczanie się na niedużych odcinkach. Steruje się nim wychylając ciało w odpowiednią stronę, a równowagę utrzymują żyroskopy i komputer. Blumil to  „wersja” Segwaya dla osób z niepełnosprawnością, na której zamiast stać – siedzi się. Doskonale sprawdza się również jako „towarzysz”...

 • Artykuł

  Od poniedziałku 13 lipca Dzielnica Ursynów udostępniła mieszkańcom pięć szkolnych boisk na których będzie obecny animator. Pozostałe obiekty przyszkolne są ogólnodostępne (patrz grafik w załączniku), ale trzeba mieć na uwadze, że dzieci będą się tam bawić bez nadzoru instruktora. Przypominamy również, że nasze, dzielnicowe boiska w Parku Jana Pawła II, przy Lasku Brzozowym, przy Dembowskiego* oraz Olkówek są dostępne cały czas, a na Orliku przez całe wakacje jest prowadzona Letnia Szkółka...

 • Artykuł

  Prezentujemy projekty stałej organizacji ruchu dla realizacji drogi rowerowej w ulicach Kiedacza i Nugat. Docelowo planowana droga rowerowa połączy istniejące drogi rowerowe w ul. Ciszewskiego i ul. Rosoła. Dotychczas został zbudowany fragment drogi rowerowej w ul. Kiedacza pomiędzy ul. Ciszewskiego a ul. Przybylskiego. W najbliższym czasie planujemy zrealizować kolejny odcinek pomiędzy ul. Przybylskiego, a ul. Kopcińskiego, tak aby poprawić bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających na rowerach...

 • Artykuł

  Dzielnica Ursynów oraz Stowarzyszenie Parkour United kolejny raz zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami na sportowo – rekreacyjne zajęcia oparte o Parkour i Freerun. Od 20 lipca do 21 sierpnia w ramach akcji Lata w Mieście, Dzielnica Ursynów i Stowarzyszenie organizują bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i adresowane są zarówno dla grup zorganizowanych - każda grupa powyżej 8 osób razem z opiekunem...

 • Artykuł

  Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 informuje, że na tablicy ogłoszeń Wydziału wywieszony został na okres 21 dni wykaz nr 3/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do  oddania w najem”.