Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Zarejestrowana w 1990 r., w 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest umacnianie więzi rodzinnych i społecznych. Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom poprzez: program bezpośredniej, terapeutycznej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom; program wczesnej, intensywnej, środowiskowej terapii dla małych dzieci z autyzmem; program promocji misji Fundacji,...

 • Artykuł

  Zarejestrowane w 1991 r. W 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Celem Towarzystwa jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin, w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Posiada oddziały na terenie Polski. www.wotkta.pwpnet.pl

 • Artykuł

  Jest organizacją pożytku publicznego, która działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin, poprzez m.in.: inicjowanie rozwiązań prawnych, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i...

 • Artykuł

  Istnieje od 1991 r. Jest jedyną w Polsce organizacją opiekującą się osobami z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. W 2006 r. zostało uhonorowane międzynarodową nagrodą Roosevelta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym. Realizowany przez TPG projekt zatrudniania młodych osób głuchoniewidomych wygrał w 2005 r. konkurs "Dobre Praktyki". Dzięki TPG powstaje pierwszy w Polsce ośrodek wsparcia, szkolenia i rehabilitacji dla osób głuchoniewidomych. Adresatami...

 • Artykuł

  Organizacja powołana została w 1946 r. w celu zrzeszania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i udziela pomocy około 100.000 członków i podopiecznych. www.pzg.org.pl/

 • Artykuł

  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi zorganizowała w latach 1910-1911 Róża Czacka (1876-1961), prawnuczka Tadeusza Czackiego.  Towarzystwo ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całej Polski. W tym celu, z zachowaniem obowiązujących przepisów urządza i...

 • Artykuł

  Jest największą organizacją pożytku publicznego w Polsce działającą na rzecz ludzi niewidomych i słabo widzących. Zrzesza ponad 73 tysiące członków. Zakres działań obejmuje między innymi rehabilitację osób niewidomych i ociemniałych, ich reprezentację wobec władz i innych stowarzyszeń, edukację, działalność wydawniczą i informacyjną oraz opiekę prawną. www.pzn.org.pl

 • Artykuł

  Jest stowarzyszeniem istniejącym od 2003 r., należącym do grupy organizacji non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób niepełnosprawnych w Polsce. W 2004 r. Rada Generalna EDF przyjęła Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych na pełnego członka European Disability Forum (Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych). Misją Forum jest jednoczenie sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz...

 • Artykuł

  Wyborcy, którzy zadeklarowali odbiór osobisty pakietu wyborczego w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (al. KEN 61), mogą odbierać pakiety wyborcze na I piętrze przy stanowisku nr 15  w godzinach pracy Urzędu. Harmonogram I posiedzeń członków obwodowych komisji wyborczych OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r.o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. W związku ze zgłoszeniem do obwodowych...

 • Artykuł

  7 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 94 przy ul. Na Uboczu 9 odbyła się giełda ursynowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych. Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych oraz ich rodzice mieli możliwość poznania szczegółowej oferty edukacyjnej prezentujących się placówek. Każda szkoła reprezentowana była przez jej dyrektora, nauczycieli i uczniów. W bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami gimnazjów, przyszli uczniowie uzyskiwali rzetelne informacje na temat funkcjonowania placówek oraz...

 • Artykuł

  W dniu 7 marca br. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 303 im Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej 8 odbyła się prezentacja 15 ursynowskich szkół podstawowych pod hasłem Sześciolatku witaj w szkole. Zainteresowanie rodziców było wyjątkowo duże - frekwencja dopisała. Słowo powitalne wygłosili: gospodarz imprezy - Małgorzata Kwiatkowska (Dyrektor SP 303) oraz Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - Teresa Jurczyńska – Owczarek. Obecni byli także Zastępcy Burmistrza Dzielnicy:...

 • Artykuł

  Zapraszamy na koncert "ŚWIAT TANGA" w wykonaniu zespołu SENTIDO DEL TANGO. Koncert odbędzie się 15 marca br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61. W repertuarze koncertu znajdą się utwory mistrzów klasycznego tanga argentyńskiego oraz tango nuevo m.in. Astora Piazzolli, jak również przedwojenne tanga polskie i kompozycje własne zespołu. Wystąpią: Piotr Kopietz - bandoneon, Gabriela Machowska-Kopietz  - fortepian, Mateusz Szemraj - gitara, Gościnnie:...

 • Artykuł

  Jeszcze dzisiaj do g.18-tej w Urzędzie Dzielnicy Ursynów  przy al. KEN 61 (na parterze w pomieszczeniu obok szatni) można  bez kolejki rozliczyć roczny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 r. Czekają na Państwa pracownicy Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów. Podatnicy mają możliwość: pobrania i złożenia formularzy zeznań podatkowych w formie elektronicznej i papierowej, uzyskania informacji w zakresie zasad rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

 • Artykuł

  6 marca w Przedszkolu nr 352 przy ul. Teligi 3 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji  Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ursynowskich organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet oraz osób starszych. Serdeczne życzenia zebranym złożył Piotr Zalewski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Dla zaproszonych gości wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 352 oraz chór złożony z ursynowskich seniorów. Spotkanie stanowiło znakomitą okazję do integracji osób starszych z...

 • Artykuł

  Burmistrz Robert Kempa wystosował dziś zaproszenie do wszystkich dyrektorów publicznych jednostek edukacyjnych na terenie Ursynowa. Jest ono wynikiem analizy demograficznej roczników przedszkolnych i szkolnych na najbliższe cztery lata, przygotowanej przez Wydział Oświaty i Wychowania. Zgromadzone dane demograficzne  wskazują, że najbliższe lata wymuszą zmiany w istniejącej strukturze oddziałów szkolnych na Ursynowie. Wstępna prognoza, pokazuje, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba oddziałów...

 • Artykuł

  PORZĄDEK OBRAD IV Sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 10 marca 2015 r. godz. 18.00, Al. KEN 61, sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza 1. Zmiany w porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy : sesja II cz. 1 z dnia 19.12.2014 r., sesja II cz. 2 z dnia 07.01.2015 r., sesja III cz. 1 z dnia 13.01.2015 r. , sesja III cz.2 z dnia 10.02.2015 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Wąwozowa r. ul. Stryjeńskich  została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa informuje, iż trwa przyjmowanie wniosków w związku z procesem sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby. Mieszkańcy mogą składać wnioski w sprawie przedmiotowego planu do 31 marca br. Proces sporządzania planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczają: od północy: północna granica działki nr ew. 64/10 z obrębu 1-11-13 do zachodniej granicy działki nr ew. 64/10, od zachodu:...

 • Artykuł

  Akademicki Związek Sportowy SGGW zaprasza  na jedyne w swoim rodzaju zawody sportowe! Każdy chętny, bez względu na wiek, płeć, doświadczenie, rozciągnięcie czy siłę mięśni ma szansę wziąć udział w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w „Papier, Nożyce, Kamień”!, które odbędą się 7 marca br. o godz. 12.00 w klubokawiarni „DZIEKANAT” przy ul. Nowoursynowskiej 161 (kampus SGGW). Zasady gry są bardzo proste – w grze posługujemy się symbolami, pokazywanymi jedną dłonią –papier (otwarta dłoń), nożyce...

 • Artykuł

  W związku z zainteresowaniem mieszkańców przedstawiamy aktualną informację dotyczącą realizacji zadania „Budowa Przedszkola przy ul. Tanecznej. Informacja dotycząca realizacji zadania „Budowa  Przedszkola przy ul. Tanecznej” W dniu 06.08.2013 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41/CP/2013. Zaplanowano budowę 7 oddziałowego przedszkola wraz z jadalnią i salą ruchową. 17.06.2014 r. ówczesny Zarząd Dzielnicy podpisał umowę z wybranym oferentem z...

 • Artykuł

  Informujemy, że w dniach od 3 do 17 marca br. w ursynowskich szkołach podstawowych będą odbywały się zebrania informacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich. Dodatkowo 7 marca br. w godz. 10.00-13.00 Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa zaprasza rodziców na prezentację ursynowskich szkół podstawowych pod hasłem "Sześciolatku witaj w szkole", która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej 8. Rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem, w...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa zaprasza rodziców dzieci 6-letnich na prezentację ursynowskich szkół podstawowych. Prezentacja ursynowskich szkół podstawowych pod hasłem „Sześciolatku witaj w szkole” odbędzie się 7 marca 2015 roku w godz. 10.00 – 13.00 w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej 8. Rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem, w którym obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie (z drugiej połowy rocznika 2008) oraz wszystkie dzieci...

 • Artykuł

  W dniach 11, 12, 16, 17 oraz 18 marca 2015 r. odbędą się spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. W trakcie spotkań autorzy projektów zaprezentują swoje projekty. Przewidziana jest również dyskusja. Spotkania to dobra okazja do łączenia projektów, ich modyfikacji, zwrócenia uwagi na szczegóły, które wymagają dopracowania. Może się okazać, że mieszkańcy mają podobne pomysły na projekt w zbliżonej lokalizacji albo złożyli dwa...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa w porozumieniu z Naczelnikiem II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Wojciechem Janickim podjął decyzję o uruchomieniu pilotażowego projektu w zakresie bezpieczeństwa. W każdy poniedziałek (zaczynając od 16 marca br.) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61) będzie funkcjonował punkt dyżurny Straży Miejskiej. Punkt zlokalizowany w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów (parter wejście od strony ul. I. Gandhi) będzie funkcjonował w...

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Robert Kempa zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców na prezentację ursynowskich gimnazjów. Giełda szkół odbędzie się w sobotę, 7 marca 2015 r. w godzinach 10.00-13.00,  w Gimnazjum nr 94 przy  ul. Na Uboczu 9. Ursynowskie placówki publiczne i niepubliczne przedstawią swoje oferty edukacyjne. Zainteresowani uczniowie i ich rodzice będą mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką wybranej szkoły, w bezpośredniej rozmowie z jej...

 • Artykuł

  W dniu 27 lutego w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się 5. posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. burmistrz Robert Kempa, zastępca burmistrza Łukasz Ciołko, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów Teresa Jurczyńska-Owczarek oraz radni Dzielnicy Ursynów:  Elżbieta Igras, Kamil Orzeł. W posiedzeniu po raz pierwszy wzięła udział trójka radnych:  Adrianna Dąbal, Julia Popko, Aleksander Woźniak z Gimnazjum nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ulicy...

 • Artykuł

  Po zimowej przerwie od niedzieli, 1 marca znów będzie można korzystać z wypożyczalni Veturilo. W ubiegłym roku rowery były wypożyczane aż 1,9 mln razy, a w systemie zarejestrowało się ponad 90 tys. nowych użytkowników. System roweru miejskiego stał się już pełnoprawnym elementem komunikacji miejskiej w Warszawie. Liczba rowerzystów w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła ponad trzykrotnie, a rower stał się popularnym środkiem transportu. Obecnie ruch rowerowy to już niemal 3 proc. wszystkich...

 • Artykuł

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca br. nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, poniżej prezentujemy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego. Prosimy o zapoznanie się z treścią ulotki.

 • Artykuł

  Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Erasmus+ - sektor Edukacja szkolna, który odbędzie się w czwartek 5 marca br. o godz. 16:00 w  Sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Fijałkowska, przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.   Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r....

 • Artykuł

  20 lutego br. w Ratuszu Dzielnicy Ursynów odbyła się konferencja pt. "Szkoła, Uczelnia, Praca". Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania znaleźli się doradcy zawodowi, przedstawiciele mazowieckich Urzędów Pracy i wychowawcy oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły przyszłości młodych osób na rynku pracy, kształtowaniu kariery zawodowej oraz perspektywom pracy w branży reklamowej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele...