Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że  nieruchomość przy ul. Kłobuckiej została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Informujemy, że w związku z absencją pracowników Działu Rejestracji Pojazdów (zwolnienia lekarskie), czas oczekiwania na usługę może ulec znacznemu wydłużeniu. Przypominamy o możliwości umówienia wizyty przez Internet. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na Ursynowskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 1 marca br.  Program obchodów: Plac przed kościołem pw. św. Katarzyny, ul. Fosa 17 godz. 13.30 – uroczystość pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy godz. 13.00 – przyjazd uczestników Masy Krytycznej pamięci Żołnierzy Wyklętych Kościół pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Kokosowa 12 godz. 16.30 – prezentacja umundurowania,...

 • Artykuł

  Od lipca 2013 roku mieszkańcy Warszawy mogą współpracować z Miastem na rzecz najbliższego otoczenia poprzez realizację inicjatywy lokalnej. To idealne narzędzie dla nieformalnych grup sąsiedzkich, które dostrzegają lokalne potrzeby swojej społeczności. Mieszkańcy z pomocą Miasta realizuję ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcia – organizują lokalne pikniki, zmieniają podwórka, tworzą społeczne ogrody itp. Zasady tej współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

 • Artykuł

  Informujemy, że Urząd Statystyczny w Warszawie wydał „Rocznik Statystyczny Warszawy 2014”, „Panoramę Dzielnic Warszawy w 2013 r.”, „Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2014” oraz „Województwo Mazowieckie 2014 – Podregiony, Powiaty, Gminy”. Publikacje charakteryzują warunki życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa mazowieckiego oraz m.st. Warszawy. Wzorem lat ubiegłych, szczegółowe dane statystyczne zaprezentowano w działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi...

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Pomagam!”. Konkurs ma za zadanie promowanie aktywności obywatelskiej, a także korzyści płynących z pomocy rozwojowej w kontekście obchodów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Tematyka konkursu związana jest bezpośrednio z hasłem...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Cynamonowej/Szolc - Rogozińskiego została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, zwraca się z prośbą o złożenie propozycji cenowej w sprawie wykonania prac pn.: „Eksploatacja i bieżąca konserwacja przepompowni ścieków i rurociągu w ul. Spornej”. Przepompownia i rurociąg znajdują się w ulicy Spornej pomiędzy ulicami Puławską a Farbiarską. Terminy realizacji Okres wykonywania Przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2015 r. Obowiązki Wykonawcy Wykonawca wykona zakres prac, jaki został określony w...

 • Artykuł

  Kontynuując rozwój infrastruktury rowerowej Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaprasza mieszkańców do konsultacji, których celem jest wskazanie preferowanych przez rowerzystów miejsc usytuowania nowych stojaków rowerowych (przekazanych przez Zarząd Transportu Miejskiego) w przestrzeni publicznej Dzielnicy. W chwili obecnej na Ursynowie znajduje się 1576 stojaków rowerowych, z czego 340 zostało ustawionych przez Dzielnicę Ursynów. W 2015 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie...

 • Artykuł

  Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które odbędzie się 23 lutego br.  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów o godz. 17.30 w sali im. J.U. Niemcewicza. Porządek spotkania: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie notatki ze spotkanie Zespołu z dnia 8.01.2015 r. 3. Podsumowanie dyżurów konsultacyjnych. 4. Podsumowanie etapu składania projektów. 5. Weryfikacja ogólna zgłoszonych projektów. 6. Zaplanowanie kolejnego etapu budżetu partycypacyjnego – publicznych dyskusji mieszkańców. 7. Wolne...

 • Artykuł

  2017 17 stycznia 7 lutego 14 marca 8 kwietnia 23 maja - nie odbyła się 20 czerwca - nie odbyła się 2016 26 stycznia 23 lutego 15 marca 19 kwietnia 17 maja 7 czerwca 14 czerwca 5 lipca 23 sierpnia 20 września 18 października 15 listopada 13 grudnia Terminarz sesji Rady Dzielnicy Ursynów będzie uzupełniany o terminy sesji tematycznych i może ulec zmianie w przypadku zajścia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności. Sesje odbywają się o godz. 18.00 w sali im....

 • Artykuł

  Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w trzeciej edycji akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik” organizowanej przez Warszawską Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w imieniu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. W trakcie dwóch ostatnich edycji akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik” wzięło udział łącznie 21 Przedszkoli oraz 11 Szkół Podstawowych, które zebrały razem 741,4 kg złotych monet. Dało to kwotę 8 291 złotych i 23 groszy. Za zebrane środki zorganizowane...

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 23 lutego 2015 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kajakowa 10

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 23 lutego 2015 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola nr 159 w Warszawie, ul. Taneczna 74

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.25.St.15.SR Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: : UD-XII-WAB­-U.6733.3.2015.KBI z dnia 23.01.2015 r. w sprawie...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.24.St.15.SR Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­-U.6733.2.2015.KBI z dnia 23.01.2015 r. w sprawie...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.23.St.15.SR Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­-U.6733.1.2015.KBI z dnia 23.01.2015 r. w sprawie...

 • Artykuł

  W dniach 11, 12, 16, 17 oraz 18 marca 2015 r. odbędą się spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. W trakcie spotkań autorzy projektów zaprezentują swoje projekty. Przewidziana jest również dyskusja. Spotkania to dobra okazja do łączenia projektów, ich modyfikacji, zwrócenia uwagi na szczegóły, które wymagają dopracowania. Może się okazać, że mieszkańcy mają podobne pomysły na projekt w zbliżonej lokalizacji albo złożyli dwa...

 • Artykuł

  Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS zaprasza na bezpłatne „Dni Otwarte" po raz dziewiąty organizowane przez Ośrodek. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W tym roku zaplanowane są na 28 lutego - 1 marca 2015 r 2015 r. Mają one charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny. Podczas wykładów i warsztatów będzie można poszerzyć wiedzę na tematy związane z rozmaitymi aspektami zdrowia psychicznego. Podobnie jak...

 • Artykuł

  Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 10 lat (ze zmianą wynikającą z Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 6209/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.19.St.15.SR POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB-U.6733.11.2015.EBA z dnia 23.01.2015 r....

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.17.St.15.SR POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­ U6733.13.2015.EBA z dnia 23.01.2015 r....

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.16.St.15.SR POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­ U6733.12.2015.EBA z dnia 23.01.2015 r. w...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.22.St.15.SR POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stolecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­ U6733.10.2015.EBA z dnia 23.01.2015 r. w...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.14.St.15.SR POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszalek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stolecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB-U.6733.9.2015.ARK z dnia 23.01.2015 r. w...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.12.St.15.SR POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.l, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Marszalek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stolecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­-U.6733.4.2015.EKO z dnia 23.01.2015 r. w...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.11.St.15.SR Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postypowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.), Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB-733.16.2015. BBI z dnia 23.01.2015 r. w sprawie uzgodnienia...

 • Artykuł

  Zapraszamy członków Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 w sali 136. Proponowany porządek obrad: 1. Spotkanie z Burmistrzem Robertem Kempą ws. lokalu dla organizacji pozarządowych. 2. Udział DKDS i organizacji skupionych w DKDS w Dniach Ursynowa 2015. 3. Udział DKDS i organizacji skupionych w DKDS w pikniku dla osób niepełnosprawnych „Aktywni i...

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.15.St.15.SR Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postypowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.), Marszalek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­U6733.14.2015.BBI z dnia 23.01.2015 r. w sprawie uzgodnienia...

 • Artykuł

  Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów - „Energosztuczki”, które pokazują, jak w łatwy sposób przy codziennych czynnościach optymalizować zużycie mediów. Przypomną o gaszeniu światła w nieużywanych pomieszczeniach, zakręcaniu kranów z wodą podczas mycia zębów, pokażą zalety energooszczędnego oświetlenia. Podpowiedzą, czym się kierować wybierając sprzęt gospodarstwa domowego jak również zmobilizują do ekologicznego podróżowania. Filmy zostały przygotowane przez Biuro Infrastruktury Urzędu...