Wyniki wyszukiwania w serwisie Ursynów

 • Artykuł

  W-Z-PP-4701.13.St.15.SR Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postypowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.), Marszalek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy znak: UD-XII-WAB­U6733.14.2015.BBI z dnia 23.01.2015 r. w sprawie uzgodnienia...

 • Artykuł

  We wtorek 17 lutego o północy zakończyło się składanie projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Mieszkańcy Ursynowa zgłosili 125 projektów, w tym 57 na obszarze ogólnodzielnicowym oraz na obszarach lokalnych: 15 na Zielonym Ursynowie, 30 na Ursynowie Wysokim Północnym i 23 na Ursynowie Wysokim Południowym. Kolejnym etapem budżetu partycypacyjnego będą publiczne dyskusje mieszkańców nad złożonymi projektami. Dyskusje o złożonych projektach Od 27 lutego do 22 marca 2015 r. odbędą...

 • Artykuł

  Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości, który odbędzie się w czwartek 26 lutego br. o godz. 14:00 w  sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzą: Pani  Magdalena Weremczuk, Koordynator Projektu PK KSU oraz Pani Małgorzata Stodulna,  Kierownik Wydziału...

 • Artykuł

  Rada pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej serdecznie zaprasza na konferencję wszystkich rodziców, którzy szukają dla swoich dzieci dobrej, przyjaznej szkoły. Nasze spotkanie odbędzie się 3 marca 2015 r. w godzinach 15.00 – 16.30 w siedzibie placówki przy ul. Koźmińskiej 7. Program konferencji: Powitanie i prezentacja szkoły - p. Beata Kotowska - dyrektor ośrodka Specyfika funkcjonowania wzrokowego dziecka...

 • Artykuł

  Dziś o godz. 6.00 rano ruszyła Pierwsza Polska Ekspedycja Zimowa „Korona Warszawy”, której celem jest zdobycie w stylu alpejskim 6 najwyższych wzniesień znajdujących się na obszarze Warszawy w sezonie zimowym 2015.  O godz. 7.40 zdobyty został pierwszy szczyt - Kopiec Moczydłowski (130,5 m n.p.m.), czyli najbardziej na zachód wysunięty cel Ekspedycji znajdujący się na terenie dzielnicy Wola. Kolejnym punktem tego sportowego wydarzenia będzie ursynowska Górka Kazurka w dniu 21 lutego br.! ...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014r. 518, z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Sotta „Sokoła"  została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  15 lutego w „Arenie Futbolu”, czyli kompleksie trzech boisk piłkarskich przykrytych balonem pneumatycznym, przy ul. Koncertowej 4, odbyły się dzielnicowe eliminacje do rozgrywek „UEFA Mini League Warsaw 2015”. „UEFA Mini League Warsaw 2015” to zawody związane z piłkarskim Finałem Ligi Europy, który zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym 27 maja. W rywalizacji dzieci urodzonych w latach 2004/2005 zmierzą się ze sobą najlepsze drużyny reprezentujące poszczególne dzielnice. Do zawodów...

 • Artykuł

  W miniony poniedziałek z inicjatywy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w ursynowskim Ratuszu odbył się IV Bal Karnawałowy dla Osób z Niepełnosprawnością. W tym ważnym w ursynowskim kalendarzu wydarzeniu wzięło udział ponad 100 niepełnosprawnych mieszkańców, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władze Dzielnicy. Organizatorzy balu, który rozpoczął się tradycyjnym polonezem, zapewnili uczestnikom wiele atrakcji, niespodzianek, konkursów. Imprezę uświetnili Jacek Sennewald,...

 • Artykuł

  Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Wsparcie Urzędu Pracy m.st. Warszawy dla osób poniżej 30 roku życia, który odbędzie się w czwartek 19 lutego br. o godz. 14:00 w  Sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pan Piotr Kłosowski, przedstawiciel Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Celem wykładu jest przedstawienie...

 • Artykuł

  Informujemy, że na wniosek burmistrza Ursynowa Roberta Kempy w naszej dzielnicy zostanie zwiększona liczba patroli ponadnormatywnych Policji finansowanych ze środków m.st. Warszawy. 2 lutego br. zostało podpisane porozumienie między Prezydentem m.st. Warszawy a komendantami rejonowymi Policji oraz Komendantem Stołecznej Policji, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy. W ramach porozumienia w 2015 r. zostanie zwiększona liczba patroli...

 • Artykuł

  Tylko do dzisiaj mieszkańcy mogą składać projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Papierowy formularz można złożyć w Urzędzie Dzielnicy Ursynów do godz. 16.00, a elektroniczny wniosek za pośrednictwem internetowej platformy do godz. 00:00.  ZŁÓŻ PROJEKT PRZEZ INTERNET  Etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego trwa od 17 stycznia. Przez ostatni miesiąc pracownicy Urzędu oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego organizowali dyżury konsultacyjne, z których mogły...

 • Artykuł

  16 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 319 im. Marii Kann odbyła się gala finałowa dzielnicowego konkursu o tematyce bożonarodzeniowej dla klas 1-3 pt. „How about Christmas”. Była to już trzecia edycja tego konkursu, którego organizatorem i gospodarzem jest Szkoła Podstawowa nr 319. Konkurs objęty był honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 9 szkół podstawowych z Ursynowa i Mokotowa. Uczniowie prezentowali swoje...

 • Artykuł

  [caption id="attachment_14209" align="alignleft" width="252"] źródło PFRON[/caption] Od poniedziałku, 16 lutego, studenci z niepełnosprawnościami mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Dofinansowanie dotyczy letniego semestru roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 i zimowego semestru roku akademickiego/szkolnego 2015/2016. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością z Warszawy, pracujące i...

 • Artykuł

  Skład osobowy: Marcin Stefan Szadowiak - Przewodniczący Kamil Orzeł Michał Szpądrowski Piotr Wajszczuk Ryszard Wawrzyniec Zięciak Protokoły z posiedzeń komisji

 • Artykuł

  Mając na uwadze § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy  na lata 2013 - 2017 (dz. Urz. Woj. maz. z 2013r. poz. 5) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014r., w którym...

 • Artykuł

  W związku z pytaniami mieszkańców zamieszczamy informację o punktach odbioru leków przeterminowanych i termometrów rtęciowych na terenie dzielnicy Ursynów. Wykaz punktów dla m.st . Warszawy dostępny jest na stronie Stolica Czystości. Wykaz punktów zbiórki w aptekach na terenie Dzielnicy Ursynów, z których odbierane są odpady w postaci przeterminowanych leków i lekarskich termometrów rtęciowych Lp. Adresy aptek zbierających przeterminowane leki Adresy aptek zbierających termometry 1...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Kultura na terenie Dzielnicy. 2. Komunikacja społeczna i promocja na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu kultury, promocji i komunikacji społecznej. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu kultury, promocji i komunikacji społecznej. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu dzielnicy związanych z kulturą, promocją i komunikacją społeczną....

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Samorządy lokalne na terenie Dzielnicy. 2.Gospodarka przestrzenna, gospodarka komunalna, transport, rolnictwo i inne problemy tzw. Zielonego Ursynowa. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu wszelkich problemów z terenu Zielonego Ursynowa, a także wszelkich zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem samorządów lokalnych na terenie Dzielnicy. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Zdrowie, polityka społeczna i pomoc rodzinie na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu zdrowia, polityki społecznej i pomocy rodzinie. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu zdrowia, polityki społecznej i pomocy rodzinie. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych ze zdrowie m, polityką społeczną i pomocą rodzinie. Skład...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Bezpieczeństwo na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu bezpieczeństwa. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu bezpieczeństwa. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z bezpieczeństwem. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą następujące osoby: 1. Daniel Franciszek Głowacz – Przewodniczący 2. Ewa Halina Cygańska -...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Architektura, urbanistyka i budownictwo. 2. Strategia rozwoju Dzielnicy i m.st. Warszawy. 3. Ochrona środowiska. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju i ochrony środowiska. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa, strategii rozwoju oraz ochrony środowiska. 3....

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Inwestycje komunalne i transport na terenie Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu inwestycji komunalnych i transportu. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu inwestycji komunalnych i transportu. 3. Inicjowanie i ocena działań Zarządu Dzielnicy związanych z inwestycjami komunalnymi i transportem. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą...

 • Artykuł

  Przedmiot działania: 1. Oświata na terenie Dzielnicy. 2. Sport na terenie Dzielnicy. 3. Współpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy oraz organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy, w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadania: 1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz występowanie z własnymi projektami z zakresu oświaty i sportu. 2. Opiniowanie projektów uchwał organów m.st. Warszawy oraz ich wniosków z zakresu oświaty i...

 • Artykuł

   Przedmiot działania: 1. Budżet Dzielnicy. 2. Gospodarka finansowa Dzielnicy. Zadania: 1. Opiniowanie we współpracy ze wszystkimi komisjami załącznika do budżetu m.st. Warszawy oraz innych projektów uchwał związanych z finansami Dzielnicy. 2. Okresowa kontrola realizacji załącznika do budżetu, gospodarności i celowości wydatków Dzielnicy. 3. Analiza stanu finansów Dzielnicy na tle budżetu m.st. Warszawy oraz perspektyw finansowych na kolejne lata. Skład osobowy W skład Komisji wchodzą...

 • Artykuł

  Zarząd dróg Miejskich w Warszawie informuje, że od 13 lutego do 9 marca z powodu robót kanalizacyjnych występować będą utrudnienia w ruchu na ulicy Kłobuckiej, w miejscu na wysokości numeru 13. Na zwężonym odcinku, po wschodniej stronie ulicy, odbywać się będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

 • Artykuł

  KOMUNIKAT ZARZADU DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uprzejmie informuje mieszkańców Dzielnicy Ursynów, że wszystkie Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie skierowania do zawarcia umów najmu lokalu, których wykonanie zostało wstrzymane Zarządzeniami nr 72/2015, 73/2015 oraz 74/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2015 r., zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie. Powodem wstrzymania wykonania przedmiotowych uchwał...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Międzyuczelniane Biuro Karier przy Warszawskiej Szkole Reklamy zaprasza dyrekcje szkół, doradców zawodowych, wychowawców i nauczycieli na bezpłatną konferencję „Szkoła – Uczelnia – Praca”, poświęconą aktualnej sytuacji na polskim rynku pracy oraz kooperacji pomiędzy placówkami oświatowymi i pracodawcami branży komunikacji marketingowej i mediów. Konferencja odbędzie się 20 lutego br. w godz. 10:00 – 15:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61, sala im. J....

 • Artykuł

  Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszają na  Ursynowski Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 28 lutego w ZOS Hawajska. Amatorzy przystąpią do rywalizacji w 5 kategoriach; do 12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat, 20-40 lat , powyżej 41 lat. Pojedynki najmłodszych rozpoczną się o godzinie 9.10. Licealiści, seniorzy i pasjonaci przystąpią do gry około godziny 11.00. Zapisy przyjmuje Dział Organizacji Imprez UCSiR pod...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014.518 z późn. zm.) Prezydent m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość przy ul. Symfonii 1B została przeznaczona do wydzierżawienia.

 • Artykuł

  Już w najbliższą sobotę, 14 lutego, zapraszamy na URSYNOWSKI MARATON PISANIA PROJEKTÓW podczas którego eksperci od budżetu partycypacyjnego oraz eksperci-urzędnicy z wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy będą pomagać w przygotowaniu i zgłoszeniu projektów. Maraton odbędzie się w sali im. J.U. Niemcewicza w ursynowskim Ratuszu (Al. KEN 61, metro Imielin), w godz. 10.00 – 18.00. Podczas maratonu porad będą udzielać pracownicy następujących Wydziałów Urzędu Dzielnicy: Wydział...